Granne klipper buskar på min tomt, m.m.

FRÅGA
hejvår granne har satt en stolpe på vår tomt han har klippt i våra träd och buskar han skyfflar upp snö på våra buskar.De har också planterat blommor på vår tomt. Min fråga är får en granne göra så?Om inte vad kan jag göra åt det? Har konfronterat honom om detta men han blir bara arg
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att din granne inte respekterar era tomtgränser genom att bl.a. klippa i dina träd och buskar och du undrar om detta är ok eller ej.

Om rot eller gren tränger in på en grannes tomt och innebär en olägenhet för grannen får denne själv ta bort roten/grenen (3 kap. 2 § JB). Dock ska tomtägaren, vars rot/gren tränger in hos grannen, först få möjlighet att själv ta bort den. Har grannen rätt att ta bort något så är det den del som tränger in på dennes tomt, detta ska dock även ske med försiktighet så inte växten skadas. Denna regel blir dock troligtvis inte tillämplig i ditt fall, eftersom din granne kapat delar av din buske som inte hänger över på hans tomt, utan som jag förstår det, är på din tomt. Dessutom har hen satt upp en stolpe, planerat blommor och skyfflat snö på din tomt.

Din grannes handlande kan med det sagt falla in under flera brott. Det kan vara tal om ett hemfridsbrott om din granne olovligen tagit sig in i din trädgård genom att "inträngt" i din trädgård (4 kap. 6 § BrB). Det kan t.ex. röra sig om en grind, en buske eller ett staket som din granne hoppat över eller brutit upp. Vidare kan din granne ha gjort sig skyldig till brottet egenmäktigt förfarande (8 kap. 8 § BrB) respektive skadegörelse (12 kap. 1 § BrB) vilka kan resultera i skadestånd, böter eller fängelse. Egenmäktigt förfarande och skadegörelse är brott som polisanmäls, utreds och sedan eventuellt resulterar i böter eller fängelse. Den person som med uppsåt eller vårdslöshet orsakar en sakskada ska, genom skadstånd, ersätta skadan (2 kap. 1 § SkL).

Jag rekommenderar att du kontaktar grannen och försöker föra en dialog om vad som hänt och om ersättning för den skada han orsakat. Skulle ni inte komma överens kan du polisanmäla honom. Skulle polisen bedöma att det inte finns grund för åtal kan du ändå yrka på skadestånd.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Nicolina Abaas
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Skadegörelsebrott, 12 kap. BrB (134)
2021-12-08 Granne klipper buskar på min tomt, m.m.
2021-12-04 Får man plocka ner andras valaffischer?
2021-11-29 Får p-vakterna skrapa och spola vindrutan på ens bil?
2021-10-28 Skadegörelse eller inte?

Alla besvarade frågor (98496)