Granne i villaområde spelar hög musik

2019-04-26 i Fastighet
FRÅGA
Hej! Jag bor i ett villaområde och har en granne intill som under varmare dagar har en radio på ute på tomten, ca 10 m från vår uteplats. Radion spelar musik blandat med tal. Grannen har ställt upp volymen så pass högt att ljudet hörs över hela vår tomt, och t.o.m. inne i vårt hus, trots stängda fönster och dörrar. Dessutom är radion på under en stor del av dagen, dvs inte bara någon timme då och då. Grannen är pensionär. När vi beklagat oss hos grannen har han kommenterat med att han tycker vi är "känsliga", men i övrigt inte gått oss tillmötes in någon nämnvärd grad.Frågan jag ställer är vilka lagar och riktlinjer som gäller i detta fall. Vi är givetvis besvärade av grannens beteende härvidlag och räknar inte med att få gehör för våra önskemål om vi inte kan sätta ett visst "tryck" bakom klagomålen.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När grannar stör personer i sin omgivning finns en del regler som kan bli aktuella. I huvudsak riktar sådana regler in sig på hyresrätter eller bostadsrätter och möjligheterna att komma till rätta med besvären i villaområden är mer begränsade. I villaområden krävs att man får stå ut med något mer störande ljud och liknande från sina grannar än i exempelvis bostads- eller hyresrätter.

Hänsyn ska tas till grannar

Det finns vissa möjligheter att föra talan mot en granne som besvärar människor i sin omgivning. Enligt lag ska var och en vid nyttjande av sin eller annans fasta egendom ta skälig hänsyn till omgivningen (3 kap. 1 § jordabalken). Paragrafen slår fast principen om hänsyn mellan grannar.

Exakt vad som menas med regeln är inte helt tydligt eftersom den är så allmänt hållen. Vad som är "skälig hänsyn" kan diskuteras och det måste göras an avvägning av grannens intresse av att kunna få spela musik på sin fastighet och ert intresse av att inte blir störda. Uppfattningen är att som granne får man tåla vissa alldagliga störningar som är vanliga i omgivningen (jfr NJA 1990 s. 71). Mer allvarliga störningar som inte bör äga rum där bör rimligtvis inte tålas. Det finns ingen vägledande praxis för vad som gäller just när en granne för oljud utan det har då rört sig främst om klippning av häckar eller nedtrampad mark.

Klart är i alla fall att det går att föra en talan mot den som för oljud på sin fastighet och domstol kan, om talan når framgång, rikta ett förbud mot grannen att spela hög musik.

Kan vara brottsligt om grannen medvetet stör

Det kan även vara brottsligt att spela hög i musik i ett villaområde. Det är då fråga om brottet ofredande (4 kap. 7 § brottsbalken). För att det ska vara brottsligt krävs det att grannen medvetet stör sina närboende. Om grannen fortsätter spela hög musik även efter att ha blivit tillsagd, kan det räknas som ofredande. Det krävs dock en viss grad av hänsynslöshet och klandervärdhet för att det ska vara brottsligt. Att spela musik på väldigt hög volym under stora delar av dagen, men i synnerhet nattetid, kan vara så hänsynslöst att det är ett brott.

Sammanfattning

Att grannen i ett villaområde spelar så hög musik att ni blir störda, kan stå i strid med regeln om hänsyn mellan grannar. Domstol kan i sådant fall förbjuda grannen att spela hög musik, även om det borde krävas ganska mycket för att det ska bli så. Det kan även vara straffbart som ofredande att spela hög musik under stora delar av dagen så att personer i omgivningen blir störda, om grannen medvetet stör.

Hoppas detta var svar på din fråga. Har du fler frågor är du välkommen att höra av dig!

Vänligen,

Gustav Östlund
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (436)
2019-09-16 Fel vid köp av samägd fastighet
2019-09-15 Ska hus på ofri grund räknas med i värderingen av fastigheten?
2019-09-15 Byggnad på ofri grund
2019-08-31 Vem står för skador vid arrende?

Alla besvarade frågor (73018)