Granne har sågat ned två träd - stämning

2020-06-30 i Fastighet
FRÅGA
Hej. Har en granne som utan att tillfrågat mej tog ner en fullvuxen Björk samt en halvt uppvuxen Ask i min trädgårdsgräns.Jag avser nu att stämma honom för skadegörelse och undrar hur jag skall värdera sakfördes samt återställande inkl markarbeten.Med vänlig hälsning.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Ifall grenar eller rötter från en grannes träd hänger över tomtgränsen och grannen upplever det som en olägenhet så har vederbörande rätt att ta bort dem enligt jordabalken 3 kap 2 §. Det förutsätter dock att grenarna eller rötterna hänger över tomtgränsen och grannen måste först ha underrättat dig. Grannen har alltså inte rätt att såga ned hela björken eller hela asken.

Den som förstör eller skadar egendom till men för annan kan därmed ha gjort sig skyldig till skadegörelse enligt brottsbalken 12 kap 1 §, alternativt åverkan enligt brottsbalken 12 kap 2 § som är ett ringa brott av skadegörelse. Skillnaden mellan ringa skadegörelse och skadegörelse av normalgraden kan vara svårt att avgöra. Huvudregeln är att skador som överstiger 1000 kr räknas som skadegörelse av normalgraden, medans skador under 1000 kr anses vara ringa. Jag rekommenderar att du gör en fackmannamässig värdering av vad en fullvuxen björk och en halvt uppvuxen ask är värda.

Vid värdering av skadegörelse så tar man hänsyn till trädets estetiska och biologiska värde samt kostnaden för återställande. Jag råder dig till att göra en polisanmälan så snart du kan. Du kan även kontakta ditt försäkringsbolag och din kommuns natur- och miljönämnd. Jag rekommenderar även att du fotograferar skadorna i bevishänseende innan du lämnar in en stämningsansökan till tingsrätten. Behöver du hjälp med att utforma en stämningsansökan så är du varmt välkommen att boka en tid för juridisk rådgivning med våra jurister här på Lawline. Jag hoppas att du fick svar på din fråga, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Med vänlig hälsning,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (529)
2021-01-20 Varför begär inskrivningsmyndigheten kopia av bodelning eller min f.d. frus samtycke?
2021-01-18 Är det lagligt att bosätta sig i ett övergivet hus?
2021-01-16 Enskilda vägar och underhåll.
2021-01-14 Vad gäller när grannen vill sätta upp en häck nära tomtgränsen?

Alla besvarade frågor (88317)