Granne bygger på annans tomt går det att kräva att hen tar bort bygget?

2019-04-30 i Fastighet
FRÅGA
Hej. Hvad gør man om grannen bygger på min tomt? Vi er ikke enige om tomtgrænsen...
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag utgår ifrån att tomten ligger i Sverige och att det är svensk lagstiftning som är tillämplig på ditt fall och jag kommer besvara frågan utifrån det.

Om grannen bygger på din tomt så är utgångspunkten att din granne inte behöver göra någonting åt det om det inte är ekonomisk försvarligt att kräva att hen avlägsnar byggnaden. Om ett avlägsnande av byggnaden exv. skulle innebära stora kostnader för din granne är det inte rimligt att kräva det av hen. Du kan däremot kräva att grannen flyttar bygganden om du kan visa att hen har inkräktat på din tomt avsiktligt eller av grov vårdslöshet, 3 kap 11 § JB.

Oavsett om du kan bevisa att grannen har gjort intrång på din tomt avsiktligen eller åtminstone har agerat vårdslöst har du rätt till ersättning för att byggnaden gör intrång på din mark, 3 kap 11 § 2 st. JB.

För att fastställa var tomtgränsen går rekommenderar jag att ni tar kontakt med aktörer som åtar sig att fastställa var tomtgränsen går när det privatpersoner behöver den typen av hjälp. Lantmäteriet erbjuder nämligen inte längre dessa tjänster för privatpersoner. Du kan läsa mer om det på Lantmäteriets hemsida.

Hälsningar

Daniela Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (455)
2020-02-19 Måste ett gåvobrev av fastighet vara undertecknat av båda parter?
2020-02-09 Hävning av fastighetsköp (dröjsmål med betalning)
2020-01-31 Finns det något schablonvärde för fastigheter då man inte vet anskaffningsvärdet?
2020-01-19 Försäljning av samägd egendom

Alla besvarade frågor (77517)