Grannar spelar hög musik på kvällstid

2019-07-27 i Fastighet
FRÅGA
Grannen lyssnar på musik högt på kvällstid och vi bor i villa område. Hur högt får man spela och vid vilka tider? När får man ringa polisen att det stör?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga exakta regler kring vilka tider man får spela musik i ett villaområde eller hur högt. Är det så att dina grannar spelar hög musik på obekväma tider och det uppfattas som störande kan grannarnas agerande dock utgöra ofredande enligt 4 kap 7 § Brottsbalken (BrB). Ofredande innebär att man fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande. Gärningen ska vara ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, vilket betyder att agerandet ska anses typiskt sett störande eller kränkande. Dessa rekvisit ska vara täckta med uppsåt, det vill säga att grannarna ska ha agerat uppsåtligen i sitt ofredande. Det krävs inte att grannarna närmare tänkt på exakt vilka personer som skulle kunna bli störda av oljuden. Man brukar säga att hög musik som stör grannar utgör ofredande efter det att grannarna sagt till att oljuden stör dem. Du bör därför börja med att säga till dem om du inte redan gjort det. Är det så att de inte bryr sig och fortsätter har de ju förstått att deras beteende är störande. Enligt min bedömning skulle deras beteende kunna utgöra ofredande.

Värt att tillägga är att det även finns en allmän regel i 3 kap. 1 § Jordabalken (JB) som stadgar att den som nyttjar fast egendom (t.ex. en villa) ska ta skälig hänsyn till omgivningen. Detta innefattar att inte föra alltför mycket oväsen. Rättsfallen från högsta domstolen angående denna grund handlar dock mest om exempelvis nedklippta häckar och nedtrampad mark etc. Det ter sig därför oklart vilka möjligheter du skulle ha att väcka talan på denna grund.

Slutsats: till att börja med bör du upplysa grannarna om att deras agerande upplevs störande. Du kan även ta upp dessa problem på nästa möte med samfällighetsföreningen (jag antar att ni ingår i någon slags samfällighet eftersom det rör sig om ett villaområde). Vidare kan du polisanmäla händelserna till polisen för ofredande.

För vidare rådgivningen rekommenderar jag dig att kontakta Lawlines telefonrådgivning alternativt Lawlines juristbyrå.

Hugo Snöbohm Hartzell
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fastighet (454)
2020-02-09 Hävning av fastighetsköp (dröjsmål med betalning)
2020-01-31 Finns det något schablonvärde för fastigheter då man inte vet anskaffningsvärdet?
2020-01-19 Försäljning av samägd egendom
2019-12-28 Muntligt grannmedgivandes giltighet mot ny ägare

Alla besvarade frågor (77145)