Graffiti - vilket brott kan det vara?

Är graffiti/klotter på kommunal asfalterad väg ett brott? Definieras det som skadegörelse, åverkan, egenmäktigt förfarande eller något annat. Vägen påverkas inte på ett sätt så den inte kan användas, därav är värdet eller funktion på vägen inte påverkat. Finns det domar på detta?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Graffiti/klotter utan någon form av tillåtelse är ett brottsligt agerande. Brottet som kan bli aktuellt är skadegörelse i enlighet med (12 kap. 1 § brottsbalken). Att vägens funktionalitet inte påverkas kan sakna betydelse. Kommunen torde kunna lida skada i anledning av att deras vägar klottras på, oavsett om själva funktionalitet består, då de har ett allmänt intresse av att upprätthålla rena och fina vägar. 

Det finns ett flertal avgöranden där graffiti tagits upp. Exempelvis är mål TR B 1126-11 från Umeå tingsrätt och TR B 288-13 från Lunds tingsrätt. Dessa fall är visserligen inte prejudicerande/vägledande för hur andra domstolar skall tillämpa rätten - men kan trots allt vara intressanta att läsa för att de tar upp just frågan avseende graffiti och rubricering av ett sådant brottsligt agerande. 

För att begära ut domarna i dessa mål så kan du maila till de berörda tingsrätterna och ange målnumret på domen. Mailadresserna följer här nedan: lunds.tingsratt@dom.se och umea.tingsratt@dom.se

Varmt välkommen att höra av dig vid fler funderingar! 

Rijad TrubljaninRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”