Göra påföljder gällande vid avtalsbrott

FRÅGA
Hej. Jag har sålt en produkt via auktion på Tradera, fick då en köpare som budade högst. Personen valde sedan att meddela mig att hen inte kommer köpa produkten, trots att den vann. Jag anser att den bryter mot avtalet hen har bundit sig till, och jag vill ha pengarna för att kunna slutföra affären. Vad kan jag göra i denna situation? Jag har kollat på betalningsföreläggande hos Kronofogden, men vet inte om det är rätt väg att gå.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar hur du ska göra påföljder gällande mot en person som förbundit sig att genom auktion på Tradera köpa en produkt och brutit mot avtalet.


Bindande avtal vid nätauktioner

Inledningsvis kan sägas att det stämmer helt rätt att ett bindande avtal finns mellan dig och köparen. Enligt 1 § avtalslagen kommer nämligen avtal till stånd genom att en anbudsgivare ger ett anbud som en motpart antar genom accept. Vid nätauktioner ersätts motpartens accept med det angivna klockslaget för auktionens slut (NJA 2016 s. 1195). Bindande köpavtal föreligger alltså så snart auktionen är avslutad.


Påföljder vid brutet avtal

Om personen som vunnit budgivningen meddelar att hen avstår från köpet begår hen avtalsbrott. Du har då rätt till att göra påföljder gällande. I ditt fall är det aktuellt att antingen kräva fullgörelse av köpet eller hävning av köpet tillsammans med skadestånd. Eftersom det framstår som att din köparen inte längre är intresserad av produkten så kommer troligtvis det andra alternativet passa bäst för dig. Enligt detta alternativ genomförs inte köpet men du kan kräva att köparen ersätter din uteblivna vinst. En förutsättning för att utöva denna påföljd är dock att du underrättar köparen om detta innan.


Vad kan du göra för att genomdriva påföljden?

Om köparen inte på egen hand går med på att ersätta den uteblivna vinsten så kan du, precis som du själv anger, använda dig av ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Du ansöker om detta genom att fylla i en blankett som finns att hitta på Kronofogdens hemsida. Det kostar 300 kr att ansöka men du kan begära ersättning även för denna kostnad hos den som föreläggandet riktas mot. Sammanfattningsvis så har du alltså varit inne på rätt spår!

Om du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Vänligen,

Aglaia Pavlova
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Rättsverkningar vid avtalsbrott (120)
2021-05-29 Göra påföljder gällande vid avtalsbrott
2021-05-10 Vad gäller vid auktionsfirmans avtalsbrott?
2021-04-30 Nekat bolån pga kontrakt skrev innan ett lånelöfte godkändes
2021-04-29 Hur hanteras ett avtalsbrott?

Alla besvarade frågor (93136)