Göra lön till makes enskilda egendom genom äktenskapsförord

FRÅGA
I äktenskapsförord kan man göra att hennes lön inkomster är hennes enskilda?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Egendom kan göras enskild genom äktenskapsförord enligt 7 kap. 2 § äktenskapsbalken, se här. Makarna har en långtgående frihet att reglera sina egendomar genom äktenskapsförord, varför jag inte ser något hinder till att ni gör din frus lön till hennes enskilda egendom. Jag skulle rekommendera att ni inte sammanblandar dessa pengar utan har dem på ett separat konto, annars kan det bli problematiskt vis en eventuell skilsmässa. Det enklaste vore därför om ni i äktenskapsförordet anger att tillgångarna på det specifika kontot är din frus enskilda egendom.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1120)
2020-08-09 Göra all egendom till enskild men vi vill ärva från varandra
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?

Alla besvarade frågor (82757)