Godtrosförvärv och rättsligt fel i vara

2017-11-19 i Konsumentköplagen
FRÅGA
Hej.Har köpt bil av en stor auktoriserad bilfirma. Dom sålde bilen till mig trots att dom inte stod som ägare på bilen. Jag hade själv uppmärksammat detta och frågade när jag skrev på köpekontraktet varför bilen stod på en privatperson. Det skulle snart vara löst enligt säljaren och jag behövde inte bekymra mig om något. Detta är början på en lång historia där tidigare ägaren av någon anledning inte vill genomföra ägarbytet till firman.Jag köpte bilen 22 Maj, mot slutet av Juli tjatade jag till mig en lånebil av firman tills detta var löst eftersom "min" bil är avställd och oförsäkrad. Vad har jag för rättigheter i detta fall? Kan jag kräva kompensation?Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Du har två rättsliga möjligheter att s.a.s. tillgripa i din situation. Dels kan du eventuellt hävda godtrosförvärv och därigenom förskaffa status som bilens civilrättsliga ägare, dels kan du rikta anspråk mot säljaren. Jag ska i det följande redogöra för båda möjligheterna, var för sig. Det ska också sägas att jag utgår ifrån att bilfirman inte är, eller var, den faktiska ägaren till bilen. Om det istället handlar om att firman de facto var den rättmätiga ägaren av bilen, hänvisar jag dig till Transportstyrelsen för frågor om registrering och dylikt.

Godtrosförvärv

Godtrosförvärv innebär att man, trots att överlåtaren inte var den rättmätiga ägaren, ändå gör ett giltigt förvärv av köpeobjektet. Det förutsätter enligt 2 § godtrosförvärvslagen att köparen befann sig i god tro om överlåtarens bristande rätt samt att köparen fått varan, dvs. bilen, i sin besittning. Ifråga om bilköp måste köparen normalt sett konsultera fordonsregistret för att säkerställa att ägarförhållandena stämmer. Den undersökningsplikten bortfaller i regel när det rör sig om en konsument och näringsidkare, men – och det här kan te sig paradoxalt – faktumet att du ändå undersökte registret och därigenom fick uppgift om att en tredje part stod som ägare, ställer krav på att du kontaktar denne för att du ska kunna göra ett godtrosförvärv. Det har vid flera tillfällen behandlats av Högsta domstolen, se b.la. NJA 1982 s. 312, NJA 1993 s. 429, NJA 1995 s. 337. Således tror jag inte att du anses ha befunnit dig i god tro i den bemärkelse godtrosförvärvslagen kräver.

Hävning och skadestånd

Desto bättre möjligheter har du att häva köpet och kräva bilhandlaren på pengar. Enligt 21 a § konsumentköplagen är varan, dvs. bilen, att betrakta som felaktig om tredje man har rätt till den. Eftersom varken du eller bilhandlaren förefaller vara dess civilrättsliga ägare, är den situationen för handen. Om du inom skälig tid reklamerar, vilket du verkar ha gjort, missförhållandet till säljaren, har du enligt 22 a § konsumentköplagen rätt till (i) omleverans (ii) avhjälpande (iii) prisavdrag (iv) hävning samt eventuellt (v) skadestånd. Varken prisavdrag, avhjälpande eller omleverans ter sig som rimliga alternativ med tanke på naturen av varan och felet. Du bör därför meddela säljaren om att du, enligt 29 § konsumentköplagen, vill häva köpet med innebörden att de återfår bilen och du köpeskillingen. Du kan dessutom, givet att du inte kände eller borde känt till felet, enligt 30 § konsumentköplagen kräva ersättning för skador du lidit till följd av felet. Härtill ska avkastningsränta utgå för köpeskillingen.

Stort lycka till!

Vänligen,

Elias Olsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konsumentköplagen (1320)
2021-12-02 Kan jag enligt konsumentköplagen kräva ersättning av säljaren för uppkomna reparationskostnader?
2021-12-01 När övergår risken för en vara på köparen?
2021-12-01 Skadestånd om säljaren inte kan leverera varan
2021-11-30 Kan jag häva köp av gardiner på grund av en skarv?

Alla besvarade frågor (97608)