Godtrosförvärv och konkurs

2020-10-03 i Konkurs
FRÅGA
Hej,Vårt företag funderar på att köpa en beg maskin från ett annat företag. Hur noga måste jag undersöka att maskinen inte är leasad? Om maskinen är leasad säljer ju säljaren en vara som han inte själv äger. Vad händer om vi köper maskinen med faktura och allt verkar korrekt genomfört och säljande företaget sedan går i konkurs och det sedan visar det sig att leasingbolaget inte hittar sin maskin hos konkurboet som de vill återta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Obehörigt förfogande och godtrosförvärv

Om företaget innehar maskinen genom leasing har det företaget, som du själv påpekat, inte rätt att förfoga över maskinen genom att t.ex. sälja den vidare. Om företaget trots det skulle sälja maskinen vidare är det tal om en obehörigt förfogande. Frågan om ni i det scenariot kan göra ett förvärv av maskinen, skyddat från finansbolagets anspråk på maskinen, regleras i godtrosförvärvlagen. Där anges att (1) om säljaren hade varan i sin besittning, (2) besittningen av varan har övergått på köparen (3) och köparen var i god tro, ett giltigt godtrosförvärv har gjorts (godtrosförvärvslagen 2 §). Köparen måste vara i god tro vid både köpet och när besittningen av varan övergår på köparen (besittning betyder innehav).

Godtrosbedömningen

I godtrosförvärvslagen 2 § andra stycke anges vissa riktlinjer för godtrosbedömningen. Utan någon direkt kontext är dock bestämmelsen ganska intetsägande eftersom det i mångt och mycket handlar om en normativ bedömning av vad människor i allmänhet borde förstå om sin avtalsparts behörighet. Av betydelse är därför hur bedömningen brukar göras i praxis. Rent generellt kan man säga att varor som säljs till underpris, eller varor som brukar köpas för kredit och är förenade med ett återtagandeförbehåll från kreditgivaren påkallar en mer ingående undersökningsplikt om säljarens behörighet. Vid köp av fordon brukar det även krävas att köparen undersöker säljarens egna köpehandlingar och kollar i bilregistret. Det är inte en orimligt betungande undersökningsplikt eftersom det är mycket enkelt att slå i bilregistret.

Eftersom det är tal om en maskin, vilken du befarar kan vara utleasad från ett finansbolag, antar jag att den är ganska dyr. Om företaget har köpt och äger maskinen borde det kunna uppvisa någon form av dokumentation som styrker detta. Kan företaget inte göra det finns det anledning att vara på sin vakt. En sådan undersökningsplikt är inte orimligt betungande. Däremot ska du som köpare inte behöva kontakta varje tänkbart finansbolag för att försäkra dig om att maskinen inte är leasad.

Sammanfattning

Om du köper maskinen, är i god tro om företagets behörighet att sälja den och även får maskinen i din besittning har du gjort ett giltigt godtrosförvärv. Isåfall har finansbolaget som leasat maskinen till företaget rätt att få tillbaka maskinen endast om det betalar dig för den (godtrosförvärvslagen 5 §). Isåfall måste finansbolaget framställa sitt anspråk inom sex månader från den dagen finansbolaget fick reda på ditt godtrosförvärv.

Vad händer om företaget går i konkurs?

Låt oss anta att du har gjort ett giltigt godtrosförvärv. Alternativt kan vi tänka oss att företaget faktiskt ägde maskinen och därför hade rätt att sälja den. Oavsett vilket av dessa två scenarion som är vid handen får, vid en efterföljande konkurs, köpet samma i verkningar. Om du har fått maskinen i din besittning är du skyddad mot konkursboet – du har s.k. separationsrätt till maskinen. Den ska med andra ord inte ingå i konkursen. Under vissa särskilda förutsättningar kan du dock tvingas lämna tillbaka maskinen till konkursboet. Det är fallet om ditt köp inte vunnit skydd mot återvinning. Det kan bli aktuellt om du t.ex. köpt maskinen till underpris eller i maskopi med säljaren försökt undandra konkursboet dess tillgångar (konkurslagen 4 kap 5 §). Avslutningsvis vill jag även tillägga att om du köper och betalar för maskinen, men inte tar med dig den från företagets lokaler och företaget därefter går i konkurs, kommer maskinen att ingå i konkursen. I det fallet har du endast ett oprioriterat fordringsanspråk på konkursboet, om att få tillbaka köpeskillingen, som du sannolikt inte kommer få någonting för. Viktigt är därför att du ser till att få maskinen levererad i samband med köpet.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Konkurs (271)
2021-11-21 Förmånsrätt vid konkurs
2021-11-05 Vad händer med mitt lån till ett företag som går i konkurs?
2021-10-20 Vilket lagrum reglerar obestånd?
2021-10-03 Överta fastighet som lämnats osåld i konkurs

Alla besvarade frågor (97574)