FrågaKÖPRÄTTKöplagen30/11/2019

Vad innebär en hävning?

Hej,

Jag köper och säljer begagnade produkter på Internet som privat person.

Några av köparna påstår att några av varorna som jag sålde till dem inte är äkta. Jag har själv köpt varorna i god tro och sedan sålt dem vidare i god tro.

Därför erbjuder jag dem att köpa tillbaka produkterna, men istället hotar de med polisanmälan. De insisterar på att jag ska betala tillbaka pengarna, men att de ska behålla produkterna, trots att de anser att de är fejk. Jag betalade tillbaka pengarna till några av dem, men fick aldrig tillbaka mina varor. Nu har jag ett tiotal hot om polisanmälningar om att jag säljer falska varor. Hjälp!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Eftersom du säljer varorna som privatperson tillämpas köplagen (KöpL) i ditt fall, eftersom du av allt att döma har sålt lös egendom till andra privatpersoner över internet.

Om varorna du har sålt inte stämmer överens med avtalet (t.ex. eftersom att du i annonsen uppgav att du sålde äkta märkesvaror som sedan visade sig vara förfalskade) är varorna att anse som felaktiga (17–18 § KöpL). Påföljder som köparen kan göra gällande är avhjälpande, omleverans eller prisavdrag, alternativt häva köpet och därutöver kräva skadestånd (30 § KöpL). Såsom redan har skett kan de alltså begära hävning av köpet om avtalsbrottet är av väsentlig betydelse för honom och säljaren insåg eller borde ha insett detta (39 § KöpL). Här utgår man från vad som är av väsentlig betydelse för den enskilde köparen; vad du borde ha insett om betydelsen av varornas beskaffenhet för köparen kan dock vara svårt att reda ut.

Du har trots allt gått med på att ta tillbaka varan och betala tillbaka köpeskillingen, vilket definitionsmässigt utgör en hävning. Effekterna av en hävning blir att du inte längre måste överlämna varan och köparen måste inte heller betala dig för den (64 § 1 st. KöpL). Eftersom köpet har fullgjorts kan respektive part kräva att motparten återlämnar vad denne tagit emot (64 § 2 st. KöpL). Du får hålla inne med återbetalningen om köparna inte vill ge tillbaka varan, vilket de alltså är skyldiga att göra om de vill häva köpet.

Med vänlig hälsning,

Caroline Hallén LindqvistRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Köprätt och Köplagen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”