FrågaAVTALSRÄTTGåva03/04/2018

Godtrosförvärv av egendom tillhörande annan

Jag flyttade från min ex för lite drygt en månad sedan. Jag ha inte hunnit hämta alla saker. Under tiden har han gett bort en lampa som är min till sin bror. Mitt ex och brodern trodde att lampan kom från deras barndomshem. Lampan var trasig. Brodern har reparerat den för 1000 kr. Jag vill ha tillbaka den. Brodern ger inte tillbaka den. Vad gör jag?

Lawline svarar

Hejsan!
Tack för att du vänder dig till Lawline!

Om jag har förstått din fråga rätt så undrar du om du har rätt att få tillbaka den lampa som din före detta sambo givit som gåva till sin bror.

Godtrosförvärv

Enligt 2 § 1 st. i lagen om godtrosförvärv av lösöre gäller följande:
Om någon har förvärvat (antingen genom köp, byte eller gåva) lösöre (i detta fall lampan) genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning (det vill säga din före detta) men varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den på det sätt som skett, får förvärvaren äganderätt till egendomen, om han har fått den i sin besittning och var i god tro. God tro innebär alltså att brodern till din före detta sambo fått lampan i tro om att den tillhört hans barndomshem. Detta innebär också att brodern med sannolikhet inte misstänkt att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att överlåtaren (din före detta sambo) inte hade rätt att förfoga över egendomen.

Ägarens rätt till egendomen

Ägarens rätt till egendomen kvarstår om egendomen har fråntagits hen genom att någon olovligen tagit den eller tilltvingat sig den genom våld på personen eller genom hot som innebar eller framstod som trängande fara för ägaren till egendomen, enligt 3 § GFL. Ägarens rätt till egendomen kvarstår då och ägaren har rätt att få tillbaka egendomen utan att behöva betala lösen. Jag tolkar dock din fråga som att lampan inte fråntagits varken genom våld eller genom hot, därför är inte 3 § GFL tillämplig i den gällande situationen.

Vad du kan göra

Då din lampa har godtrosförvärvats av din före detta sambos bror och du då juridiskt förlorat äganderätten till lampan, har du rätt att få tillbaka egendomen mot lösen. Den som vill lösa till sig egendomen skall kräva tillbaka den från innehavaren inom sex månader från det att hen fick eller måste antas ha fått kännedom om dennes innehav. Lösenbeloppet ska i sin tur motsvara ägarens kostnader för förvärv av egendomen och dess förbättring.
Alltså kan du behöva betala de 1000 kr som brodern betalat för reparationen, om du vill ha din lampa tillbaka.

Vill han ändå inte ge dig din lampa tillbaka mot lösen så kan du vända dig till någon av våra jurister för hjälp.

Hoppas att svaret var till din hjälp!
Med vänlig hälsning,

Emilia HallbergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”