Godkännande av testamente

Min svärfar har blivit änkeman .Mina svärföräldrar hade skrivit ett testamente där hälften av dödsboet efter mina svärföräldrar ska gå till min svägerska ,den andra hälften har min sambo fått som förtida arv.

Min fråga är:

Nu vid bouppteckningen vill han som hjälper oss att min sambo och hans syster skall skriva på testamentet innan han lämnar in bouppteckningen.

Vad är detta?

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om testamentes delgivning och godkännande finner du i Ärvdabalken 14 kap.

För att ett testamente ska vinna laga kraft, dvs. kunna verkställas, ska det delges alla som skulle ha ärvt om inte testamentet funnits. Det innebär att din sambo och hans syster ska få ta del av/motta testamentet. Efter det ska testamentet skriftligen godkännas av din sambo och hans syster eller lämnas oklandrat i sex månader. Med detta menas att om både din sambo och hans syster godkänner testamentet med en gång vinner testamentet också laga kraft med en gång och kan verkställas. Testamentet måste alltså godkännas av samtliga arvingar för att det ska kunna bli juridiskt giltigt. Genom att skriftligen godkänna testamentet på detta sätt avsäger man sig rätten att klandra testamentet.
Din sambo och/eller hans syster kan dock också välja att klandra testamentet för att få det ogiltigförklarat. Detta ska göras inom sex månader från det att testamentet mottogs av din sambo och hans syster. Sedan sex månader har gått sedan den siste mottog testamentet ska testamentet och alla bevis om mottagandet av detsamma skickas till tingsrätten med en förfrågan om något klander har lämnats in. Om ingen har klandrat testamentet under den här sexmånadersperioden vinner testamentet laga kraft och kan därmed verkställas. På detta sätt kan alltså din sambo eller hans syster istället för att skriftligen godkänna testamentet på en gång välja att vänta sex månader genom att lämna testamentet oklandrat under den tiden. Testamentet kommer då inte kunna verkställas förrän sexmånadersperioden är slut samt om ingen inom denna tid har klandrat testamentet.

Om din sambo inte har några invändningar mot testamentets giltighet rekommenderar jag att han skriver på testamentet, skickar tillbaka det och därmed godkänner det för att inte orsaka onödig fördröjning.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, i annat fall är du varmt välkommen att höra av dig till oss igen.

Med vänlig hälsning,

Louise SundströmRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning