FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTTestamente22/12/2014

Godkännande av testamente

Hej.

Min morfars syster har nyligen avlidit. Hon hade inga egna barn. Hon har testamenterat sin kvarlåtenskapen till sin andra brors barn (alltså inte min morfar). Min mamma är inte i livet.

Jag har nu fått ett brev om testamentsgodkännande och testamentsdelgivning. I brevet finns även ett intygande om bouppteckningsförrättning. Juristen som handhar testamentet vill att jag skriver under dessa tre dokument och återsänder.

Har jag arvsrätt? Om jag inte har arvsrätt varför ska jag skriva under? Kan jag välja att inte skriva under?

Tack på förhand för hjälpen.

Lawline svarar

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Om inte din morfars syster hade skrivit testamente, så hade du haft arvsrätt enligt 2 kap. 2 § 2 st. ärvdabalken. Paragrafen beskriver arvsrätten för släktingar när det inte finns några bröstarvingar (barn, barnbarn osv.) efter den avlidne. Då är det i första hand arvlåtarens föräldrar som ärver, i andra hand ärver syskon och är även syskonen avlidna ärver syskonbarn. Du är alltså arvinge efter din morfars syster.

Eftersom din morfars syster testamenterat sin kvarlåtenskap till sin andra brors barn kommer din del av arvet gå till dem istället. Därför har du rätt att klandra testamentet om du anser att det är ogiltigt (14 kap. 5 § ärvdabalken). En sådan s.k. klandertalan ska väckas i domstol inom sex månader från det datum då du delgavs testamentet.

Det som händer om du skriver under dokumenten är att du godkänner dem och på så sätt förlorar din rätt att väcka klandertalan. 

Vänlig hälsning,

Caroline OravaRådgivare