Godkända testamentsvittnen

2016-08-15 i Testamente
FRÅGA
Mormors särbo (ej gifta)vill testamentera allt till till hennes barnbarn. Kan mormors son o hans barn bevittna testamentet? Hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om arv och testamente finner du i ärvdabalken (ÄB). Vid upprättande av testamente finns det vissa formkrav som ska följas. Dessa formkrav finner du i 10 kap. ÄB.

Bestämmelsen i 10 kap. 4 § ÄB anger vem som är ett godkänt vittne. Testatorns make, sambo, föräldrar, barn, styvbarn, svärföräldrar etc. räknas inte som godkända testamentsvittne. Därtill får inte den som testamentet förordnar ett arv bevittna testamentet. Vittnet får dessutom inte bevittna ett testamente vid förordnande till vittnes make, sambo, syskon, föräldrar etc. Om en sådan person bevittnar testamentet blir testamentet enligt 13 kap. 1 § ÄB ogiltig, i den delen.

Sammanfattningsvis bör inte din mormors son eller hans barn bevittna testamentet om testamentet förordnar någon av dessa ett arv, se anledning ovan.

Hoppas du fick svar på din fråga!
Vänligen,

Azra Huzejrovic
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2641)
2020-10-25 Hur tolkas de olika svarsalternativen i ett testamente?
2020-10-24 Ogiltighetsgrunder för testamente
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?
2020-10-23 Testamente och arvsordning

Alla besvarade frågor (85381)