God mans förvaltning av samägd egendom

Hej, vilka befogenheter; behörigheter får den gode mannen i 3§ samäganderätt (1904:48) som icke omnämns i lagen?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Vilka befogenheter och behörigheter som tillkommer god man enligt Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt 3 § framgår bl.a. av Lag om samäganderätt 14 §. Där framgår att god man är underkastad de allmänna bestämmelserna om syssloman i Handelsbalk (1736:0123 2) kapitel 18. God man har dock behörighet att hyra ut den egendom för vilken han är tillsatt att förvalta, men inte för längre tid än vad förordnandet avser (Lag om samäganderätt 4 § första stycket).

Som utgångspunkt ska god man vidta åtgärder inom ramen för vad som kan anses som förvaltning eller nyttjande. I rättspraxis anses sådana åtgärder innefatta bl.a. rättshandlingar som syftar till reparation, bevarande och ändring av nyttjandet till ett ekonomiskt bättre sådant. Utanför vad som anses som förvaltning är inte god man behörig att förfoga över egendomen, om han inte har särskilt uppdrag eller samtliga delägare har givit sitt samtycke därtill.

Med vänlig hälsning
Daniel NykvistRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Samägandeavtal? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000