FrågaAVTALSRÄTTÖvrigt07/02/2021

God mans behörighet att sälja lägenhet utan samtycke samt återkallande av framtidsfullmakt

Får en god man sälja stuga och lägenhet utan att ägaren gett sitt samtycke?

Vad krävs för att man ska säga upp en framtidsfullmakt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglering kring goda män finns i Föräldrabalken (FB). Bestämmelser om framtidsfullmakter finns i lag om framtidsfullmakter (LFF) och avtalslagen (AvtL).

Får en god man sälja lägenhet eller stuga utan huvudmannens samtycke?

En person som har god man har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det innebär att den gode mannen som huvudregel inte kan företa rättshandlingar, såsom att till exempel sälja en stuga eller lägenhet, utan huvudmannen (ägarens) samtycke. Undantag finns vad gäller sedvanlig daglig hushållning, såsom normala inköp av kläder och livsmedel, betalning av hyra osv.

Vid försäljning av en bostadsrätt eller fastighet krävs dessutom samtycke från överförmyndaren. Det krävs också att den gode mannen ansöker om ytterligare en god man som bevakar huvudmannens rätt vid försäljningen (14 kap 11 § FB).

Om den gode mannen utan samtycke har sålt tex en lägenhet eller stuga är försäljningen inte bindande (11 kap 5 § FB).

Vad krävs för att säga upp en framtidsfullmakt?

För att säga upp en framtidsfullmakt ska fullmaktsgivaren återta eller förstöra fullmaktshandlingen/handlingarna. Fullmaktshavaren är skyldig att på begäran från fullmaktsgivaren lämna tillbaka framtidsfullmakten (8 § LFF och 12 § AvtL). Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten när hen vill, så länge fullmakten inte trätt i kraft.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar

Lovisa LindgrenRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Avtalsrätt och Övrigt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000