God mans behörighet att sälja lägenhet utan samtycke samt återkallande av framtidsfullmakt

2021-02-07 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Får en god man sälja stuga och lägenhet utan att ägaren gett sitt samtycke?Vad krävs för att man ska säga upp en framtidsfullmakt?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglering kring goda män finns i Föräldrabalken (FB). Bestämmelser om framtidsfullmakter finns i lag om framtidsfullmakter (LFF) och avtalslagen (AvtL).

Får en god man sälja lägenhet eller stuga utan huvudmannens samtycke?

En person som har god man har kvar sin rättshandlingsförmåga. Det innebär att den gode mannen som huvudregel inte kan företa rättshandlingar, såsom att till exempel sälja en stuga eller lägenhet, utan huvudmannen (ägarens) samtycke. Undantag finns vad gäller sedvanlig daglig hushållning, såsom normala inköp av kläder och livsmedel, betalning av hyra osv.

Vid försäljning av en bostadsrätt eller fastighet krävs dessutom samtycke från överförmyndaren. Det krävs också att den gode mannen ansöker om ytterligare en god man som bevakar huvudmannens rätt vid försäljningen (14 kap 11 § FB).

Om den gode mannen utan samtycke har sålt tex en lägenhet eller stuga är försäljningen inte bindande (11 kap 5 § FB).

Vad krävs för att säga upp en framtidsfullmakt?

För att säga upp en framtidsfullmakt ska fullmaktsgivaren återta eller förstöra fullmaktshandlingen/handlingarna. Fullmaktshavaren är skyldig att på begäran från fullmaktsgivaren lämna tillbaka framtidsfullmakten (8 § LFF och 12 § AvtL). Fullmaktsgivaren har rätt att återkalla fullmakten när hen vill, så länge fullmakten inte trätt i kraft.

Hoppas du fick svar på dina frågor!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1403)
2021-06-11 Vad är skillnaden mellan rättskapacitet och rättslig handlingsförmåga?
2021-06-09 Kan helsyskon bevittna en framtidsfullmakt?
2021-06-07 Vilka regler gäller för de försäkringar man har?
2021-05-31 När får jag svar på min fråga?

Alla besvarade frågor (93108)