God advokatsed

2015-04-29 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Hej, jag undrar lite om rättgångsprocessen. Om den anklagade verkligen har genomfört brottet och har en advokat som vet om detta. Måste advokaten säga sanningen då? alltså måste advokaten säga att det är dess klient som har genomfört brottet?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder till Lawline!

Advokaten ska följa god advokatsed, detta stadgas i 8 kap. 4 § första stycket rättegångsbalken (1942:700). Det innebär att advokaten vid rättegången aldrig får lämna en uppgift som denne vet är osann och får inte heller motsätta sig en uppgift som advokaten vet är sann. Om dennes klient (den anklagade) lämnar en osann uppgift eller motsätter sig en uppgift som denne vet är sann, får advokaten inte anföra denna omständighet inför domstolen och inte stödja klientens talan därpå.

Som svar på din fråga får advokaten därmed inte ljuga om denne har vetskap om att dennes klient har begått brottet. Om klienten begär att advokaten ska handla i strid med god advokatsed är advokaten skyldig att frånträda uppdraget.

Advokaten har tystnadsplikt och får inte berätta vad klienten anförtrott denne.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1042)
2020-08-13 Vad innebär att i beslag tagen narkotika ska förverkas?
2020-07-28 Preskription av verkställighet
2020-07-26 Kan jag få resning i en tredskodom som meddelats mot mig?
2020-07-25 Gallringsregler

Alla besvarade frågor (82764)