Glömt scanna in varor - kan jag bli åtalad?

2021-05-31 i Förundersökning
FRÅGA
Hej! Jag var och handlade med min bebis i en affär, bebisen var lite besvärlig och jag behövde ögna henne endel uppmärksamhet under tiden jag handlade med hjälp av självscanning. När jag sedan ska checka ut får jag en delavstämning på sex varor. Då det inte stämmer så får jag en helavstämning. Då visar det sig att jag glömt scanna flertalet varor (vet ej hur många eller hur stor summa för det sa han aldrig) han sa bara att det var endel missat. Jag betalar såklart alla mina varor då det aldrig varit min mening o inte betala för dem och sen packar jag och går ut. Ingen säger nånting. Nästa gång jag ska använda själscanningen står det "kontakta personal" varpå jag gör det och då säger personalen att jag blivit polisanmäld och avstängd från scanningen. Jag förstår ingenting och skämmas givetvis väldigt mycket då det aldrig varit min mening o stjäla. Vad kan hända nu? Vad kommer att hända? Kan jag bli åtalad? Måste det gå till domstol? Jag är livrädd och ligger vaken på nätterna.. skäms så att det blev så fel.
SVAR

Hej! Och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Efter polisanmälan
Det som kommer hända är att det kommer startas en utredning hos polisen angående den polisanmälan som gjordes. Ärendet kommer antingen till en polis eller åklagare, som kommer utreda och fatta beslut om det går att göra en brottsutredning eller inte. Om polisen eller åklagaren anser att det finns tillräckliga möjligheter för att utreda brottet så kommer en förundersökning inledas. Om åklagare eller polis anser att det till exempel saknas tillräckliga bevis kan förundersökningen och ärendet läggas ner.

Förundersökning
Om det anses finnas tillräckliga bevis inleds förundersökning där polisen utreder vad som har hänt och vem som kan vara skyldig till brottet. Förundersökningen kommer ledas av en förundersökningsledare och ifall denne anser att de inte har begåtts ett brott, eller att något brott inte kommer kunna bevisas så kommer fundersökningen läggas ner.

Efter förundersökningen
Efter förundersökningen kommer åklagaren fatta ett beslut om det ska väckas åtal eller inte. Om åklagaren väljer att inte väcka åtal (pga. exempelvis avsaknad av bevis) så kommer ärendet läggas ner. Om åklagaren väljare att väcka åtal så kommer det bli en rättsprocess i domstol där domstolen kommer pröva målet.

Kan du bli åtalad och har du begått ett brott?
Att utgå ifrån vad du har skrivit är det aktuella brottet stöld och regleras i brottsbalken (BrB) 8 kap. 1-2 §§. För att bli dömd för stöld behöver man uppfylla två rekvisit. Det första rekvisitet är att man olovligen tager vad annan tillhör och det rekvisitet kan argumenteras att du har uppfyllt då du inte hade scannat in varorna när du skulle betala. Dock kan man ange som motargument att en eventuell stöld aldrig fullbordades då du aldrig lämnade butiken med varor som du inte betala för. Det andra rekvisitet är att man ska ha uppsåt (vilja) att tillägna sig varorna, alltså tillägnelseuppsåt. Att utgå ifrån informationen som du har skrivit så verkar det som att du saknar uppsåt och därmed uppfyller inte kravet uppsåtsrekvistet för att begå stöld. Dock ska jag poängtera att jag inte besitter alla sak-omständigheter för att göra en korrekt bedömning och det är åklagaren som ska bevisa att du uppfyller de två rekvisiten för att bli dömd.

Sammanfattning
Efter en polisanmälan kommer det beslutas om det ska startas en förundersökning eller inte. Om polis eller åklagare anser att det finns tillräckliga omständigheter för att utreda brottet så kommer en förundersökning inledas, annars så kommer ärendet läggas ner. Under förundersökningen kommer polisen utreda vad som har hänt och vem som kan vara skyldig till brottet. Efter förundersökningen kommer det beslutas av en åklagare om förundersökningen ska läggas ner eller väcka åtal och driva en rättsprocess i domstol. För att du ska bli dömd för stöld behöver du uppfylla två rekvisit: olovligen tager vad annan tillhör och med uppsåt att tillägna sig det.

Lucas Rasmusson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förundersökning (571)
2021-12-08 Beslag av föremål som tillhör tredjeman i brottsutredning
2021-11-30 Blir inloggningsuppgifter under förundersökningen offentliga?
2021-11-27 När får en förundersökning läggas ned?
2021-11-24 Får polisen tvinga dig att låsa upp din telefon?

Alla besvarade frågor (97711)