"Glömt att ta betalt" för levererad nyttighet- återbetalningsskyldighet?

2016-02-14 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej,Jag köpte min bostadsrätt 2010. På mitt köpekontrakt står det 2556kr inkl bredband, kabel-tv, värme och VA. Och i frågelistan från säljare punkt 7."vilka kostnader (specificera dessa) betalar du(tex. El, VA, kabel-tv, bredband) utöver månadsavgiften?" Den är streckad.Nu nästan 6 år senare får jag sms från ordförande i föreningen att Sbc som sköter ekonomin i föreningen "glömt" att ta betalt för bredbandet på 165kr/mån som han säger aldrig ingått i hyran utan två separata fakturor som jag aldrig fått utan jag har i god tro trott att den hyresavgift jag betalat ingår det bredband. Nu vill föreningen att jag ska betala retroaktivt på dessa år. Alltså ca 11.880kr. Hur ställer jag mig till detta? Hur många år bakåt kan föreningen kräva? Jag som köpare känner mig "lurad" när jag trott att bredband ingår i min hyra samt att det påverkar marknadsvärdet på min lägenhet både igentligen då och ev nu vid en försäljning då föreningen lägger på 165kr från och April månad. Vad har jag för rättigheter kvar efter såpass lång tid efter köpet? Behöver råd.Med vänlig hälsning,Michael
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det är svårt för mig att föreställa mig hur frågelistan ser ut och i vilket sammanhang den är uppställd. Jag förstår det som att frågelistan är ställd såsom en "retorisk fråga", dvs att det streckade området ska tolkas som att du inte ska stå för några övriga kostnader såsom (tex. El, VA, kabel-tv, bredband). Men hur som helst står det sedan uttryckligen i kontraktet att bredband ingår. Detta tydliga stadgande får anses konsumera en eventuell otydlighet i form av ett streck i en frågelista.

Såsom jag tolkar avtalet ska bredband ingå. Och även om det inte skulle ha gjort det egentligen så har föreningen, genom att fortsätta leverera bredbandet utan att ta betalt, givit uttryck för att det ingår. Eftersom du enligt min bedömning av avtalet, samt mot bakgrund av vad du berättat, rätteligen var i god tro kan du inte lastas för att inte ha informerat föreningen om att de glömt att ta betalt av dig. Du har helt enkelt, med all rätt mot bakgrund av avtalets tydliga ordalydelse, utgått ifrån att bredbandet ingick. Av den anledningen skulle jag inte betala en krona till föreningen för tidigare bredbandskostnader om jag vore du, för det har föreningen nämligen inte rätt till.

Om du behöver hjälp att driva denna fråga är du välkommen att kontakta någon av våra betaltjänster.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Alina Borgsén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1366)
2020-12-31 Vilken underskrift ska användas strax efter namnbyte
2020-12-30 Höjning av gymavgift vid tidsbestämt avtal
2020-12-28 Kan arbetsgivaren kräva återbetalning? (condictio indebiti)
2020-12-22 Kan jag få ersättning för mina ärr?

Alla besvarade frågor (88084)