Givandet av en bostadsrätt

2015-04-26 i Gåva
FRÅGA
Hej! Vi är tre dödsbodelägare. Kan två av oss ge bort vår bortgångna mammas lägenhet till den tredje dödsbodelägaren. Vad kan det i så fall få för konsekvenser?
SVAR

Hej,

och tack för att du vänt dig till Lawline med din fråga. Reglerna som styr beskattning vid gåva hittar du i inkomstskattelagen (IL). Den hittar du här . Reglerna som styr överlåtelser av bostadsrätt finns i bostadsrättslagen (BrL). Den hittad du här .

Din fråga är oerhört stor och jag kan inte täcka alla möjliga konsekvenser i detta svar. Dock skall jag nämna lite kort hur överlåtelsen förhåller sig till reglerna i BrL och vilka de skattemässiga konsekvenserna blir. Jag utgår ifrån att ni tre dödsbodelägare redan har mottagit arvet och att lägenheten är en bostadsrätt.

Skattemässiga konsekvenser

Skulle ni ge era delar av bostadsrätten till den tredje dödsbodelägaren i gåva utan att få någon ersättning behöver ingen skatta för transaktionen enl IL 8:2, 41:1 & 2, 42:1 & 44:3. Den tredje dödsbodelägaren hamnar sedan i samma skattemässiga situation (gällande att göra avdrag och liknande) som ni två som ger era delar av bostadsrätten IL 44:21.

Överlåtelsen av bostadsrätten

Det ni behöver tänka på är att det dels finns formföreskrifter för hur överlåtelseavtalet skall vara upprättat jmf 6:4 BrL och den som tar emot bostadsrätten måste bli medlem i föreningen för att avtalet skall vara giltigt enligt 6:5 BrL.

Summering

Ingen skatt behöver ni betala om bostadsrätten ges till den tredje dödsbodelägaren i gåva. Tänk på att hen måste bli medlem i bostadsrättsföreningen för att överlåtelsen skall stå sig, samt att det finns formföreskrifter vid överlåtelse av bostadsrätter.

Din fråga är allt för bred för att jag skall kunna ge dig något heltäckande svar, men är det något annat specifikt som du tänker på har du alltid möjligheten att skriva en kommentar på frågan.

Skulle ni behöva hjälp med att upprätta överlåtelseavtalet kan ni komma i kontakt med kunniga jurister på familjerättens område här.

Bästa hälsningar

Mattias Olsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (635)
2020-07-27 Överlåtelse av värdepapper till sitt barn
2020-07-22 Kan jag ta tillbaka en överlämnad gåva?
2020-07-08 Behöver ett gåvobrev bevittnas?
2020-07-06 Kan jag begära tillbaka katten jag skänkt bort för att jag anser att den missköts?

Alla besvarade frågor (82582)