Giltigt testamente från 1996 när efterlevande make har ändrat i sin del?

Hej! Jag har två döttrar, som min mor testamenterde allt till , även hennes make gjorde det.( ej min far) mor avled 1996. Hennes make avled 2014, han hade då gjort ett nytt testament där ej döttrarna fanns med ! Min fråga är Hur många delar ärver döttrarna i detta fall? Jag har inte tagit ut ngn arvslott efter min mor ! Kan jag så här många år efteråt be om ngt arv? Med vänlig hälsning, ann

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

När du skriver att din mamma har testamenterat allt till dina döttrar och att du inte har tagit ur något av ditt arvslott efter din mor antar jag att du har valt att avstå från ditt arv. Det innebär att allt ditt arv kommer att gå till dina bröstarvingar, dvs. dina barn.

Testatorn kan ändra sitt testamente under hela sin livstid. Din mors make har alltså rätt att ändra sitt testamente efter att det att din mor har gått bort. Det innebär att testamentet är giltigt (förutsatt att formkraven i Ärvdabalken 10 kap https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1 är uppfyllda).

Eftersom du skriver att din mors man upprättade ett nytt testamente där han ändrade det förgående utgår jag från att din mor och hennes make hade två olika testamenten. Det är nämligen inte möjligt att efter någons död ändra i personens testamente. Om de hade ett gemensamt testamente kan han endast ändra i den delen av testamentet som tillhörde honom.

Det finns regler kring preskriptionstid angående testamenten i Ärdvabalken 16 kap https://lagen.nu/1958:637#K16P1S1. Kapitlet behandlar emellertid fall då man inte kan finna testamentstagaren, då testamentstagaren är okänd eller liknande fall och är alltså inte vara tillämpligt här. Testamentet är således giltigt, om det uppfyller formkraven i Ärvdabalken 10 kap https://lagen.nu/1958:637#K10P1S1.

Detta innebär att den delen som du skulle ärvt av din mor, dvs. din arvsdel, ska fördelas mellan dina barn.

Hoppas du har fått svar på din fråga,

Vänligen, 

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”