Giltigt gåvobrev av fastighet

2017-06-02 i Gåva
FRÅGA
Gills ett gåvobrev för fastighet utan kopior på orginalet till en gåvotagaren om man skickar per post utan vittne på allas namnteckning ?
SVAR

Hej!

Det är okej att inte ha några kopior på originalet. När det kommer till bevittningen så är det beroende av om gåvomottagaren önskar att söka lagfart på fastigheten eller inte. Jag redogör för det här nedan.

Formkrav för gåvobrev

Formkraven när det gäller gåvobrev för fastighet regleras i 4 kap Jordabalken (JB). Enligt 4 kap 29 § JB gäller samma formkrav vid gåva som vid köp av fastighet. Ett gåvobrev för fastighet måste uppfylla fyra stycken krav för att anses vara giltigt. För det första måste det vara skriftligt. För det andra måste gåvobrevet innehålla en upplysning om att gåvogivaren överlåter den namngivna fastigheten som just gåva till gåvomottagaren. För det tredje måste det också framgå hur stor del av fastigheten som överlåts. För det fjärde måste både gåvogivaren och gåvotagaren skriva under gåvobrevet.

Vid ett upprättande av ett gåvobrev för fastighet så krävs det inte att namnteckningarna måste bevittnas för att gåvobrevet ska bli giltigt. Gåvobrevet är giltigt utan bevittning. Men nackdelen av att inte ha haft vittnen närvarande vid upprättande av gåvobrevet är att gåvomottagaren inte kan söka lagfart på fastigheten. För att kunna erhålla lagfart på en fastighet krävs det att gåvogivarens namnteckning har bevittnas av två personer, detta enligt 20 kap 7 § 1 p samt 20 kap 8 § Jordabalken.

Hoppas det gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Gustav Persson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (729)
2021-07-31 Kan man ta reda på huruvida någons egendom är enskild gåva eller ej?
2021-07-31 Vem har rätt till en hund som har överlåtits såsom gåva?
2021-07-28 Fråga om gåva av bil kan krävas tillbaka eller inte
2021-07-21 Kan man återkalla en gåva (fastighet)

Alla besvarade frågor (94603)