Giltigheten hos obevittnat testamente.

Funderar på suicid men vill naturligtvis inte tala om det för barnen eller någon annan alls. Om jag skriver ett obevittnat testamente, kommer det att vara giltigt?

Lawline svarar

Hej, och tack för din fråga. 

Jag beklagar att du funderar på suicid, och vill verkligen att för både din egen och dina barns skull rekommendera att du söker hjälp för att hitta en annan utväg. På den här länken hittar en länksamling med ställen dit du anonymt kan vända dig för att få någon att prata med, oavsett vilken tid på dygnet det är.

För att svara på din fråga om ett obevittnat testamente är giltigt så är svaret nej.
Formkraven för ett giltigt testamente hittar man i Ärvdabalkens (ÄB) 10 kap 1 §. Ett giltigt testamente måste vara skriftligt och undertecknat av testator, och två personer måste endera bevittnat testators underskrift eller att testator inför vittnena vidkänner sin underskrift, alltså talar om att det är dennes underskrift. Vittnena ska skriva under testamentet och de måste veta att det är ett testamente de bevittnar, däremot behöver de inte veta vad som står i testamentet. Vittnena måste även vara samtidigt närvarande.


Uppfylls inte formkravet enligt ovan, är testamentet ogiltigt. Det finns vissa undantag på kravet om testamentsvittnen och ett nödtestamente kan enligt ÄB 10 kap. 3 § endera upprättas utan vittnen men måste fortfarande vara skriftligt och undertecknat av testator (s.k. holografiskt testamente), alternativt kan ett nödtestamente vara muntligt men måste då vara inför två vittnen som uppfyller kraven på testamentsvittnen (se nedan). För att det ska godkännas som nödtestamente ska testator varit förhindrad på grund av sjukdom eller nödsituation att upprätta ett formriktigt testamente.

I ÄB 10 kap. 4 § finns kraven på vittnena som ska vara över 15 år gamla och ha insikt om betydelsen av vittnesbekräftelsen, de får heller inte vara testators make, sambo eller vara för nära släkt med testator. Inte heller den som är testamentstagare (alltså ska få ärva enligt testamentet) får bevittna det. n god man/förvaltare/förmyndare får heller inte bevittna testamentet för den som de företräder.

Som du ser är det ganska strikta formkrav för att ett testamente ska vara giltigt, och det är till skydd för testator. Testamentet ska uttrycka en persons sista vilja, och det anses därför viktigt att man så långt det är möjligt kan slå fast att det är testator och ingen annan som upprättat testamentet och att det skett frivilligt.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och att du finner en annan lösning än suicid. 

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning