Giltigheten av ett borttappat hyresavtal

Hej, jag hyr ut min villa och har tappat bort original kontraktet men har ett utan namnteckning på.

Om hyresgästen mot förmodan skulle hävda att det inte finns något kontrakt vad gäller då?

Lawline svarar

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga formkrav för hur ett hyreskontrakt ska vara utformat. Det kan vara både muntligt och skriftligt, vilket betyder att eran överenskommelse och ert avtal fortfarande gäller oavsett om originalkontraktet finns eller inte. Ett skriftligt avtal är att föredra då det blir lättare att bevisa vad som har avtalats.

Både hyresvärden och hyresgästen har rätt att begära att hyreskontraktet ska upprättas skriftligen, enligt hyreslagen 2 §. Det verkar ju dock som att du redan har avtalet i skriftform, vilket också kan användas som bevisning vid en tvist. Att avtalet dessutom är undertecknat av båda parter underlättar ytterligare för bevisningen, men underskrifterna krävs inte för att avtalet fortfarande ska vara giltigt i sig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh,

Jesper ForsgrenRådgivare
Public question details image

widgets.product.heading

widgets.product.title

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
widgets.product.warning