Giltigheten av ett äktenskap som ingåtts utomlands

FRÅGA
Hej,för ca 7 år sedan gjorde jag en spontan och kul sak med min dåvarande flickvän som att gifta mig i Las Vegas, när vi kom hem så registrerade vi aldrig detta eftersom det mer var en upplevelse och vi var inte intresserade av att vara gifta. Som vi båda då uppfattade det, för att ett giftermål ska vara godkänt och gälla i Sverige så måste man registrera det i Sverige. Eftersom det aldrig var vår avsikt att vara gifta så registrerade vi aldrig det. Vi är inte tillsammans numera sedan 3 år tillbaks. Nu undrar jag skulle detta kunna ställa till det för oss om någon av oss skulle vilja gifta oss i framtiden. Är vi gifta eller är det som vi uppfattade det att eftersom vi inte registrerat det i Sverige och skrivit på några papper så är vi inte giftas i Sverige eller hur är det? Hoppas få lite klarhet i detta?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Efter en vigsel i utlandet så krävs det att ni uppvisar ett intyg inför Skatteverket som visar att att vigseln har ägt rum, för att äktenskapet på så sätt ska registreras och folkbokföras i Sverige.

Skatteverket registrerar endast äktenskap som anses giltiga. Ett äktenskap som har ingåtts utomlands är giltigt till formen om det är giltigt enligt den stat där äktenskapet ingicks, se 1:7 lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap. Undantag finns i 1:8a IÄL om äktenskapet t.ex. har ingåtts genom tvång eller med en person som är under 18 år.

Ert äktenskap som ingicks i USA är alltså ett giltigt äktenskap även i Sverige, att ni inte har lämnat in det för registrering innebär dock att det inte är folkbokfört och på så sätt gällande i Sverige. Om ni skulle besluta att gifta om er så görs en hindersprövning av Skatteverket. Denna hindersprövning innefattar ett kontrollerande och intygande från er sida om att ni inte är gifta sedan tidigare. Ert äktenskap som ingicks i USA anses som sagt likväl vara ett giltigt äktenskap till formen. Mer information kan du hitta på Skatteverkets hemsida.

Ni kan ta upp talan om äktenskapsskillnad i Sverige enligt 3:2 IÄL, trots att äktenskapet ingicks i USA.

Med vänliga hälsningar

Anna Berglund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll