Giltigheten av en gåva i form av en bil

2015-11-15 i Gåva
FRÅGA
Hej, min far har köpt en bil åt mig som står på honom. Ibland så säger han att han ska sälja den. kan han göra så när han säger att det är min bil, att han givit mig den som gåva.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Till att börja med så anses en bil vara lös egendom. Gåvor och utfästelser om gåvor av lös egendom regleras i Gåvolagen, (Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva).

Gåvolagen ställer upp vissa krav för att en gåva skall anses som bindande. Ett muntligt löfte om en gåva blir inte bindande förrän gåvan har fullbordats, alltså vanligtvis genom att gåvan överlämnas till gåvotagaren så att denne får gåvan i sin besittning. En sådan muntlig utfästelse kan dock bli bindande för gåvogivaren, utan att gåvan överlämnas, om löftet har nått en viss grad av offentlighet. Det krävs då vanligtvis att gåvolöftet kommit till allmänhetens kännedom.

Ett skriftligt löfte om gåva som nedtecknats i ett skuldebrev eller annan urkund är bindande för gåvogivaren om detta kan tjäna som bevis på det givna löftet. Ett skriftligt löfte om gåva medför att gåvan är giltig mellan gåvogivaren och gåvotagaren.

Eftersom du fått en bil i gåva från din far måste bilen, för att gåvan skall anses fullbordad, överlämnas rent fysiskt till dig så att du får den i din besittning. Ett sådant överlämnande måste även innebära att din far avskärs rådigheten över bilen och alltså inte längre har tillgång till bilen. För att gåvan skall vara giltig gentemot din pappas borgenärer, alltså eventuella köpare, så gäller gåvan enbart om den fysiskt övergått i din besittning samt att din far inte längre kan förfoga över bilen. Om din pappa skulle sälja bilen så är du därmed endast skyddad om du har bilen i din besittning oavsett skriftlig utfästelse i skuldebrev eller urkund. Mitt råd är därför att se till att bilen fysiskt lämnas över till dig och att din far inte har tillgång till bilen. Juridisk sett är det inte avgörande att bilen står på din far men det bästa vore om bilen även kunde skrivas på dig, eftersom detta skulle minska risken för missförstånd gentemot tredje man.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (673)
2020-11-29 återbetalning av gåva via swish
2020-11-29 givit pengar i gåva, kräva tillbaka pengarna?
2020-11-22 Kan en dement godkänna ett gåvobrev?
2020-11-15 Får min kompis ta tillbaka en gåva?

Alla besvarade frågor (86836)