Giltigheten av avtal om brudpeng i formella och informella äktenskap

Min pojkvän är från Syrien och han är troende muslim. Vi bor i Sverige och har inga planer på att flytta härifrån. För ett tag sedan frågade han om jag ville gifta mig med honom, då det är en synd enligt islam att ingå ett förhållande som ogifta.

Han säger att giftermålet endast kommer att vara av religiös betydelse mellan oss och Gud. Giftermålet kommer inte att registreras, varken hos Skatteverket eller i Syrien. Imamen, vigselförrättaren, kommer att upprätta ett äktenskapskontrakt i syfte att främst skydda hustrun ekonomiskt vid en eventuell skilsmässa i form av en brudpeng (enligt muslimsk sed) som vi själva bestämmer storleken på. Vidare kan vi avtala om precis vad vi vill under förutsättning att det inte strider mot Koranen. Kontraktet ska skrivas under av man och hustru och två personer ska bevittna vigseln.

Min pojkvän menar att kontraktet inte har med några lagar och regler att göra, utan enbart religion. Har han rätt? Eller är det här äktenskapskontraktet juridiskt bindande här i Sverige och/eller i Syrien? Vad gäller om äktenskapet registreras i framtiden? Blir det juridiskt bindande då? Jag är orolig för att jag ska godkänna något som jag kommer att ångra i framtiden. Bör jag formulera ett äktenskapsförord till det här kontraktet, för att på så vis försäkra mig om att mina tillgångar förblir min enskilda egendom vid en eventuell skilsmässa?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Jag kommer börja med att beskriva äktenskapsinstitutet och sedan besvara dina frågor om avtalet om brudpeng.

Formellt och informellt äktenskap

Ni är fria att ordna med en symbolisk vigsel så att er relation betraktas som ett äktenskap enligt religionen (s.k. informellt äktenskap). Ett informellt äktenskap är inte giltigt i Sverige. Ett formellt äktenskap som ingåtts i enlighet med reglerna i 4 kap. Äktenskapsbalken (ÄktB) har till skillnad från informella äktenskap en civilrättslig giltighet. Detta innebär att äktenskapsbalkens regler om förmögenhetsförhållanden, upplösning av äktenskap med mera är tillämpliga.

Avtalet om brudpeng

Det finns inga särskilda lagbestämmelser i svensk rätt som reglerar äktenskapskontrakt enligt muslimsk sed. Frågan om giltigheten av avtal om en sådan brudpeng (s.k. mahr) har dock klargjorts genom domstolarnas praxis. Man måste därför ha i åtanke att avtalets giltighet är en tolkningsfråga i det enskilda fallet. Frågan om avtalet kommer vara giltigt eller inte är beroende av om ni gifter er formellt. I det fall ni gifter er formellt blir andra regler tillämpliga på avtalet. Jag kommer därför besvara frågan på båda scenarion.

Om ni ingår formellt äktenskap

Om ni senare registrerar ert äktenskap kommer frågan om avtalets giltighet bedömas enligt äktenskapsbalkens regler. Avtalet om brudpeng skulle kunna anses som en utfästelse om en framtida gåva, vilket inte är tillåtet mellan makar. Snarare kommer ert avtal att bedömas som ett avtal om framtida bodelning. Ett sådant avtal är inte giltigt om det inte sker i samband med själva äktenskapsskillnaden.

Om ni ingår ett formellt äktenskap och sedan skiljer er så är alltså avtalet om brudpeng inte giltigt. Istället måste ni skriva ett äktenskapsförord enligt reglerna i 7 kap. 3 § ÄktB i samband med att ni ingår det formella äktenskapet.

Om ni inte ingår formellt äktenskap

Om ni bor tillsammans och lever i ett parförhållande kan ni ses som sambor sambolagens mening. När sambor separerar är bodelningsreglerna enligt sambolagen aktuella. Sambor har en större frihet än makar att träffa avtal. Om ni skriver ett avtal om brudpeng och bodelning blir detta giltigt och juridiskt bindande.

Sammanfattningsvis så kommer avtalet vara giltigt så länge ni inte ingår ett formellt äktenskap. Om ni gifter er kommer avtalet inte att betraktas som juridiskt bindande. För att försäkra dig om hur tillgångarna delas vid en eventuell äktenskapsskillnad bör ni skriva ett äktenskapsförord.

För utförligare information tipsar jag om Högsta domstolens avgörande NJA 2017 s. 168. Om något är oklart eller om du har någon ytterligare fråga kan du skriva i kommentarsfältet.

Med vänliga hälsningar

Hanna LindstenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”