Giltighet - testamente och bodelningsavtal

2016-06-30 i Testamente
FRÅGA
Hej,Jag har en fråga ang arvskift som hade uppstått efter min make avled i april 2016.Han har 2 barn särkullbarn som är inte nöjda med testamentet min make skrivit och bodelningsavtal som min make hade skrivit så snart han fick veta att han hade cancer (sept 2015). Enligt testamente särkullbarn har rätt till laglott. Min make har aktier som kan delas mellan oss. Enligt bodelningsavtal jag och vår son äger lägenheten. (registrerades i Skatteverket). Vi var gifta och har ett gemensamt barn (8 år gammal).Jag undrar om det finns verkligen hot att förlora lägenheten?Min man skrev bodelningsavtal hos jurist vid sunt och fullt förstånd samt fri vilja inför 2 vittnen.Tack i förskott!
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om testamente finns i ärvdabalken (ÄB).

Det stämmer att särkullbarn har rätt att få ut sitt arv på en gång, detta enligt 3 kap 1 § ÄB. Att de ska få ut hela arvet gäller dock bara om det inte finns något testamente. Om ett testamente har upprättats har särkullbarnen aldrig rätt till mer än laglotten. I ditt fall kan de alltså inte begära att få ut mer än laglotten som de har rätt till enligt testamentet under förutsättningen att testamentet är giltigt.

För att testamentet ska vara giltigt krävs att kraven i 10 kap ÄB är uppfyllda. Ett testamente som uppfyller dessa krav kan bli ogiltigförklarat om den som skrivit det vid tillfället det skrevs var under en "psykisk störning", detta enligt 13 kap 2 § ÄB. Att man lider av en psykisk störning innebär att man på grund av exempelvis en sjukdom inte längre är kapabel att sluta avtal. Det är dock särkullbarnen som ska bevisa att din man var under "psykisk störning" när han skrev testamentet. Med tanke på att han skrivit bouppteckningsavtalet hos en jurist vid samma tillfälle och att det finns två vittnen som kan intyga att han inte led av någon psykisk störning vid tillfället så borde testamentet inte bli ogiltigt. Det krävs dessutom ett direkt samband mellan den psykiska störningen och upprättandet av avtalet, detta samband ska särkullbarnen också visa för att få rätt. Det är därför mycket osannolikt att man skulle anse att din make lidit av en psykisk störning. Testamentet är alltså giltigt så länge det uppfyller kraven i 10 kap ÄB.

Vad gäller bodelningsavtalet borde allt vara i sin ordning om det har upprättats hos en jurist. Kraven som finns när man upprättar en bodelning när man fortfarande är gifta är att makarna är överens och att avtalet sedan registreras hos skatteverket 9 kap 2 § 2 stycket ÄktB. Det går säkert att ringa till skatteverket och kolla så att bodelningsavtalet är ordentligt registrerat. Det verkar som att din man haft koll, jag tror inte du behöver oroa dig över att förlora lägenheten.

Hoppas du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Amanda Härle
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2724)
2021-01-19 Får mina barn det som testamenterats till mig?
2021-01-18 Ärver mitt barn mig om jag är sambo eller gift med min partner?
2021-01-18 Fel i testamentet?
2021-01-16 Går testamente före halvsyskons rätt till arv?

Alla besvarade frågor (88316)