Giltighet för uppsägning av hyreskontrakt via Messenger

2020-02-26 i Hyresavtal
FRÅGA
Hej. Jag undrar om min hyresgäst som har sagt upp rummet hen hyr hos kan ångra sig och kräva att få bo kvar? Uppsägningen skedde skriftligt på Messenger, gäller det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du är hyresvärd, att du har hyrt ut ett rum i din bostad och nu undrar vad som gäller vid en uppsägning.

Regler om uppsägning av hyresavtal finns i 12 kap. jordabalken som också kallas hyreslagen. Jag kommer att dela upp mitt svar i två frågor.

Är en uppsägning av ett hyreskontrakt via Messenger giltig?

Huvudregeln är att ett hyresavtal som varat längre än 3 månader i följd ska sägas upp skriftligen. Om hyresförhållandet varat mindre än 3 månader så finns inget formkrav (12 kap. 8 § jordabalken). Frågan är dock om ett meddelande på Messenger kan anses vara en giltig skriftlig uppsägning. I praxis så har e-postmeddelanden ansetts uppfylla det skriftliga formkravet. Därför bör din hyresgästs uppsägning via Messenger även uppfylla kravet på skriftlighet.

För att uppsägningen ska vara giltig så krävs också att det framgått en tydlig viljeförklaring i din hyresgästs meddelande. En viljeförklaring finns om din hyresgäst förklarat i sitt meddelande att hen vill säga upp hyresavtalet för rummet och vilket datum uppsägningen ska ske.

Sammanfattningsvis så är en uppsägning av ett hyresavtal på Messenger giltig om det framgår en tydlig viljeförklaring.

Kan hyresgästen kräva att få bo kvar?

En hyresgäst som sagt upp ett hyreskontrakt och ångrar sig har ingen rätt att få kontraktet förlängt om uppsägningen nått fram till dig som är hyresvärd. Eftersom du tagit del av uppsägningen så kan din hyresgäst inte kräva att få bo kvar.

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1312)
2020-04-07 Kan hyresvärden säga upp mig för att han ska sälja huset?
2020-03-31 Hyresvärdens skyldighet att underrätta hyresgästen om hyreshöjning
2020-03-31 Uppstallning uppsägningstid
2020-03-31 Möjligt att överta hyreskontrakt?

Alla besvarade frågor (78747)