Giltighet av inskannad fullmakt vid krav på fullmakt i original

2019-06-18 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Kan fullmakt (att företräda en medlem i bostadsrättsförening) anses vara original, om man scannar den och skickar med e-post.
SVAR

Hej.

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Fullmakter regleras i 2 kap Avtalslagen. Vad gäller fullmakter finns det inget allmänt formkrav som lagen ställer upp. Detta innebär att fullmakter kan ha olika form och meddelas på olika sätt.

När det gäller fullmakter om avtal om överlåtelse av fast egendom ställer dock lagen upp formkrav. Banker, och vissa andra verksamheter har i regel också uppställda krav på utformningen av fullmakter. Det finns alltså inget juridiskt hinder mot att en bank eller en bostadsrättsförening, till exempel, ställer upp villkor för hur en fullmakt ska vara utformad för att den ska accepteras.

Det kan, till exempel, ställas krav på att fullmakter ska lämnas in i original och i vissa sådana fall kan då även bestyrkta kopior godkännas. Kraven som ställs på en fullmakt kan alltså variera beroende på vilka riktlinjer som en bank/bostadsrättsförening, etc, ställer upp.

En inskannad fullmakt ska i regel vara tillräcklig men i vissa fall kan dock mer krävas, till exempel av en bank. Om en fullmakt inte uppvisas i original skulle det, till exempel, kunna finnas en risk att fullmaktsgivaren har återkallat den. Det går alltså inte att säga att en inskannad fullmakt i allmänhet är likställd med en fullmakt i original. I vissa fall kan dock en inskannad fullmakt anses utgöra en bestyrkt kopia. Uppställda krav och riktlinjer kan, som sagt, skilja sig åt.

Hoppas att detta svar är behjälpligt och hör gärna av dig igen om du har fler funderingar!

Med vänlig hälsning,

Amanda Keith
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1313)
2020-07-07 En eller flera framtidsfullmakter?
2020-07-03 Konkurrerande avtalsvillkor och konkludent handlande
2020-07-01 Får företag försöka påverka ändring av abonnemang med annan än avtalspart?
2020-06-30 Hur kan en folkrättslig tvist lösas?

Alla besvarade frågor (81799)