Giltighet av information som framkommer efter målsägandeförhör

Om man har gjort en anmälan tidigare hos polisen och varit på ett målsägande förhör, men sedan har fått ytterligare information som kan hjälpa i förundersökningen tex registreringsnummer osv, kan jag då lämna in den informationen? Eller kan den informationen räknas som ogiltig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar din fråga som att inget åtal har väckts än, att förundersökningen fortfarande är igång. Det korta svaret är att det är okej att lämna in informationen.


Det finns inget som hindrar dig att lämna in information till polisen eller åklagarmyndigheten som du tror är av relevans för förundersökningen. Vare sig informationen är av faktiskt relevans och giltighet är upp till förundersökningensledaren och/eller åklagaren att bedöma.


Hela syftet med en förundersökning är att utreda vem som skäligen kan misstänkas för brottet du anmält och om det föreligger tillräckliga skäl för att väcka åtal mot den misstänkte (23 kap 2 § Rättegångsbalken). Om förundersökningen pekar mot att en person kan anses skäligen misstänkt för brottet, att ett eventuellt åtal kan antas leda till en fällande dom och att brottet faller under allmänt åtal, ska åklagaren besluta om att väcka åtal enligt åtalsplikten i 20 kap 6 § Rättegångsbalken. Det är därmed viktigt att så mycket information som möjligt av relevans för utredningen kommer fram under förundersökningen så att åklagaren kan avgöra om det förekommit ett brott och om vem den rätta gärningsmannen är. Har du ytterliggare information, t.ex ett registreringsnummer, så meddela det!


På polisens hemsida här kan du läsa mer om vad som händer efter en anmälan om du är nyfiken. På åklagarens hemsida här kan du läsa mer om rättegångsprocessen.

Alexander MårtenssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Förundersökning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo