Giltighet av hyresavtal efter byte av fastighetsägare

Om hyresgästen tecknat avtal med föregående ägare och efter att jag köpt fastigheten ej betalat hyra och inget avtal oss emellan existerar. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Efter att det skett ett partsbyte, såtillvida att det inträtt en ny hyresvärd, gäller följande. Den nya hyresvärden inträder i den förutvarande hyresvärdens ställning beträffande hyresavtalet. Det behöver inte göras någon ändring av avtalet och inte heller behövs något samtycke från hyresgästen krävs. Detta följer dels av allmänna avtalsrättsliga principer och dels av att frågan är lagreglerad. Hyra som förfaller till betalning efter att den nya hyresvärden har tillträtt fastigheten, ska nämligen erläggas till denne (7 kap. 17 § 1 stycket jordabalken). Som ny hyresvärd behöver du alltså inte teckna något nytt avtal med dina hyresgäster, utan de ska betala den hyra, som förfallit till betalning efter att du tillträtt som ny hyresvärd, till dig.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Fastighetsrätt och Hyresavtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”