Giltighet av hyresavtal efter byte av fastighetsägare

2017-10-26 i Hyresavtal
FRÅGA
Om hyresgästen tecknat avtal med föregående ägare och efter att jag köpt fastigheten ej betalat hyra och inget avtal oss emellan existerar. Vad gäller?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Efter att det skett ett partsbyte, såtillvida att det inträtt en ny hyresvärd, gäller följande. Den nya hyresvärden inträder i den förutvarande hyresvärdens ställning beträffande hyresavtalet. Det behöver inte göras någon ändring av avtalet och inte heller behövs något samtycke från hyresgästen krävs. Detta följer dels av allmänna avtalsrättsliga principer och dels av att frågan är lagreglerad. Hyra som förfaller till betalning efter att den nya hyresvärden har tillträtt fastigheten, ska nämligen erläggas till denne (7 kap. 17 § 1 stycket jordabalken). Som ny hyresvärd behöver du alltså inte teckna något nytt avtal med dina hyresgäster, utan de ska betala den hyra, som förfallit till betalning efter att du tillträtt som ny hyresvärd, till dig.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresavtal (1618)
2021-09-20 Har hyresgästen besittningsskydd i ett vanligt bostadshus?
2021-09-19 När brukar man betala hyra?
2021-09-17 Får hyresavtalet villkora att hyresgästen ska ersätta alla skador som uppstår på lägenheten?
2021-09-16 Ångra uppsägning av hyresrätt

Alla besvarade frågor (95781)