Giltighet av gåva

2017-10-22 i Gåva
FRÅGA
Hej!Jag fick en bil i present av en av mina föräldrar. Jag har betalt skatten för den, och bränslen, men försäkringen har föräldern stått för. Bilen står också i förälderns namn, men som sagt, den tillhör mig och har alltid körts av mig. Vad har jag för rättigheter nu om jag vill skriva den i mitt namn men föräldern vägrar?
SVAR

Hej och varmt välkommen till Lawline med din fråga!

Som jag uppfattar din fråga rör det sig här om du att du vill veta vem som äger bilen i juridisk mening. Först kan det konstateras att en bil är lös egendom vilket regleras i gåvolagen vad gäller gåva av lös egendom.

När det kommer till frågan huruvida en gåva anses som bindande eller inte så stadgar lagen en del krav. Här stadgas exempelvis att ett muntligt löfte om en gåva inte är bindande som huvudregel förrän gåvan fullbordas vilket sker som huvudregel när föremålet för gåvan överlämnas.

I ditt fall har din förälder givit dig bilen och således fullbordat gåvan. Detta borde innebära att du, rent civilrättsligt, torde vara att anse som bilens ägare. Dock finns det andra regler för exempelvis sakrättsliga frågor. Detta ter sig främst i att du inte är skyddad från din förälders borgenärers eventuella anspråk förrän det att bilen dels traderas (överlämnas) samt det att din förälder förlorar förfoganderätt över bilen.

Problem med muntliga gåvor är således att du som gåvotagare har svårt att bevisa vid en eventuell tvist att det är du som äger bilen. Det är din förälder som köpt den samt står som ägare. Ifall ni exempelvis nu skulle upprätta ett skriftligt gåvobrev som stadgar att din förälder givit dig bilen i gåva så kan du bättre hävda din rätt. Du är alltså, eftersom gåvan fullbordats, den rättmätige ägaren av bilen men för att registrera bilen på dig utan att den nuvarande registrerade ägaren samtycker måste du på något vis kunna bevisa att du är den riktige ägaren.

Jag hoppas att jag upplyst dig om rättsläget. Tveka inte att höra av dig till oss på info@lawline.se ifall du har ytterligare frågor.

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (743)
2021-09-19 Får skadestånd ges som gåva till någon som utsatts för brott?
2021-09-18 Villkora att gåva till barn ska vara enskild egendom
2021-09-18 Är löften om att utge en gåva bindande ur svensk rätt?
2021-09-14 Är löfte om gåva av fastighet bindande?

Alla besvarade frågor (95785)