Giltighet av gåva

2015-06-20 i Gåva
FRÅGA
Min fråga: Jag har en äldre far som är mycket pigg för sin ålder-kanske bara lite glömsk ibland.Han har tre barn, som är helsyskon (varav jag är ett av dom). Mina föräldrar skilde sig på 70-talet. Sedan var min far sambo med en kvinna som gick bort för ett antal år sedan. De var inte gifta.Min fars f.d. sambo hade barn i ett tidigare äktenskap. Två av dessa barn har min far fortfarande kontakt med, vilket är mycket givande för honom.Alla vi barn som nämns här är vuxna och själva barn och barnbarn.Min far är ingen fattig pensionär, utan har det relativt gott ställt. Min fars f.d. sambos två barn har det inte så gott ställt, och därför bidrar han med en del saker som dom inte har råd att skaffa, t.ex. soffa, cykel, skrivbord etc. Detta anser jag vara ok, eftersom det gläder min far att kunna hjälpa till. Men nu hörde jag via min make att min far hade funderingar på att ge det ena barnet en bil, och då är min fråga om detta är helt ok? Eftersom det kan bli en mycket stor summa. Ska jag misstänka att han kan bli utnyttjad? Det här är mycket känsligt, eftersom jag känner stor respekt för honom och egentligen inte vill lägga mig i det han gör.Finns det något jag kan göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Grundprincipen är att en person kan disponera över sina tillgångar i princip som denne vill. Man får ge (överlämna) gåvor och detta är som utgångspunkt giltigt så länge man haft en verklig gåvoavsikt, det vill säga ska gåvogivaren ha velat berika gåvotagaren. Om din far vill ge en dyrbar gåva, är denna rättshandling som huvudregel giltig. En gåva kan dock ogiltigförklaras om gåvotagaren exempelvis utnyttjat gåvogivarens oförstånd eller lättsinne, eller vilselett genom oriktiga uppgifter. Det finns även andra omständigheter som kan göra att gåvan inte blir giltig, men det är svårt att i domstolen bevisa att till exempel ett oförstånd utnyttjats av gåvotagaren.

Du skriver själv att din far är pigg och verkar förstå innebörden av sina handlingar. Härigenom skulle hans givande av gåvor med stor sannolikhet vara giltiga rättshandlingar. Om du är bekymrad, kan en god man förordnas, men det krävs att din far skulle vara så pass försvagad att han inte till fullo kan tillvarata sina intressen.

Slutligen så får din far förfoga över sina tillgångar och ge gåvor till så gott som vem han vill. I undantagsfall kan en gåvohandling ogiltigförklaras, men det torde krävas att gåvogivaren uppenbart blivit lurad eller utnyttjad på grund av sitt svagare tillstånd.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Gåva (635)
2020-07-27 Överlåtelse av värdepapper till sitt barn
2020-07-22 Kan jag ta tillbaka en överlämnad gåva?
2020-07-08 Behöver ett gåvobrev bevittnas?
2020-07-06 Kan jag begära tillbaka katten jag skänkt bort för att jag anser att den missköts?

Alla besvarade frågor (82646)