Giltighet av försäljning gjord av underårig

2016-02-09 i Köplagen
FRÅGA
Hej! Min lilla bror är 17 år och han sålde sin Ipod som han har fått i julklapp till en annan person för 1 500 kr. Nu får pappan reda på det och han begär att försäljningen ska gå tillbaka. Men min bror har spenderat en del av pengarna till mat, kläder så min fråga är att om försäljningen ska gå tillbaka och hur ska den regleras?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln om omyndiga personers rätt att rättshandla finns i Föräldrabalken 9 kap. 1 § , vilken stadgar att den som är under 18 år inte får råda över sin egendom eller åta sig förbindelser.

Då din bror inte har fått något samtycke av sina föräldrar är avtalet ogiltigt. Prestationerna skaåtergå enligt Föräldrabalken 9 kap. 7 §. Det spelar ingen roll om personen sordin bror ingick avtalet med trodde att han var myndig, avtalet är ändå ogiltigt. God tro är således irrelevant.

Om din bror vilselett köparen genom att lämna falska uppgifter om sin ålder är han däremot skyldig att ersätt den förlust som föranletts av avtalet, se 2 stycket i ovan nämnda paragraf.

Det finns några undantag om underårigas rätt att ingå avtal utan samtycke; om den underåriga driver eget hushåll (9 kapitlet 2 a § FB) eller egen rörelse (9 kapitlet 5 § FB). MEN ÄVEN vissa undantag för barn som är över 16 år (9 kapitlet 3 § FB), de har nämligen en viss rätt tt handla med egen intjänade medel.

Jag tror inte att din brors situation faller in under något av undantagen. Dina chanser att få tillbaka pengarna är därför goda.

Hoppas detta gav svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alban Dautaj

Alban Dautaj
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Köplagen (1267)
2020-11-29 Garanti och fel i vara
2020-11-29 Vilken lag gäller när ett företag köper ett djur av ett annat företag?
2020-11-28 När kan påföljd påkallas vid fel i vara?
2020-11-28 Fel märke på varan vi köpt, vad kan vi göra?

Alla besvarade frågor (86671)