Giltighet av äktenskapsförord och gåvobrev

FRÅGA
Äktenskapsförord och gåvobrevHej! Det står att ni har kostnadsfri rådgivning och om detta stämmer och det inte innebär att jag inte får några förpliktelser, så har jag några frågor. Om det inte stämmer att det är kostnadsfritt och utan förpliktelser så kan ni bortse från detta meddelande.Mina frågor är följande:Frågor angående äktenskapsförord och gåvobrev:1. Räknas en kopia av ett äktenskapsförord som orginal om kopian är signerad efter den är utskriven/kopierad? Dvs om man signerar kopian "live'' med andra ord, är min fråga om det blir ett giltigt äktenskapsförord om man gör på detta. Det står nämligen på skatteverkets hemsida att man ska registrera originalet. Vad är definitionen av original?2. Hur fort efter att man registrerat ett gåvobrev träder det i kraft? (gåvobrevet handlar om överlåtelse av en bostarätt)3. Får man någon bekräftelse när äktenskapsförordet samt gåvobrevet har registrerats?4. Jag kommer snart byta till min mans efternamn. Kommer detta göra äktenskapsförordet ogiltigt då det kommer stå kvar mitt gamla namn sedan? Måste vi göra om det senare så det står rätt namn för att det ska vara giltigt?5. Är det hemorten eller vistelseorten man ska skriva under äktenskapsförordet med? Jag skrev Göteborg men bor i Mölndal, bodde i Göteborg för några månader sedan så råkade skriva det. Är det ändå giltigt?Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Det stämmer att vår rådgivning är helt kostnadsfri. Kommer nu att besvara dina frågor i tur ordning nedan.

1. Som original gäller det dokument som skriftligen undertecknas av makarna. Om huvudtexten är datorskriven eller utskriven spelar ingen roll.

2. Till att börja med kan nämnas att gåvobrev endast behöver registreras om det är en gåva mellan makar. Det framgår inte av din fråga huruvida överlåtelsen av bostadsrätten ska ske mellan dig och din make eller mellan några andra. Skulle det vara en gåva mellan några andra än mellan makar blir gåvobrevet därmed giltigt så fort det upprättats, undertecknats och bevittnats.

Om det rör sig om en gåva mellan makar blir det giltigt så fort det har registrerats hos skatteverket.

3. Tyvärr kan jag inte svara på om man får någon bekräftelse när äktenskapsförordet är registrerat, men det spelar egentligen inte någon roll. Äktenskapsförordet gäller nämligen direkt från äktenskapets ingående om det ges in till skatteverket inom en månad från det att äktenskapets ingicks. Om äktenskapsförordet ges in senare än en månad efter att äktenskapet ingicks gäller det istället direkt från att det getts in till skatteverket. Själva giltigheten är därmed oberoende av om äktenskapsförordet hunnit registreras eller inte. Såväl äktenskapsförordet som gåvobrevet är giltigt så fort det getts in till skatteverket. (Se 7 kap 3 § äktenskapsbalken)

4. Äktenskapsförordet kommer inte bli ogiltigt om du byter namn. Äktenskapsförordet kommer vara gällande ändå.

5. Det spelar ingen roll om du har skrivit Göteborg istället för Mölndal. Så länge äktenskapsförordet registreras är det giltigt ändå.

Hoppas svaren varit till din hjälp, annars är du varmt välkommen att höra av dig igen.

Lycka till!

Mvh,

Nina Erlandsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1008)
2019-10-15 Kan äktenskapsförord jämkas?
2019-10-11 Vad är den andra makens enskilda egendom?
2019-10-07 Vad gäller för en vigsel?
2019-10-02 Har makar en försörjningsplikt?

Alla besvarade frågor (73715)