Giltiga testamenten och möjlighet att överklaga ett testamente

2021-03-31 i Testamente
FRÅGA
Min bror avlider mars 2021.jag är syster till min bror inga andra släkt finns. Hans hustru dog för 30 årsedan de var gifta och hustrun hade en son som var 7 år vid dödstillfället. Min bror och hustruns son har inte umgås med varandra under alla dessa år från hans 18 års dag. Nu är sonen 43 år.Jag har nu fått en kopia av ett testamente från hustruns son som påstår att min bror skrivit under detta testamente till fd hustruns son fördel just innan min bror gick bort.Kvällen innan går min dotter och pojkvän och grannen som är präs till min bror. De har ett testamente med till min bror och säger att min bror skrivit under detta testamente. Min bror dog dagen efter.medicin morfin.Min bror har levt som särbo med en kvinna under flera år. Hon visste inget om besöket. Hemtjänsten släppte in min dottern. Testamentet underskrift är oläsligt och jag kan inte se att det är min bror som skrivit under. Min bror skrivit väldigt tydligt i vanliga fall. Hustruns son mickael har även kontaktat Fonus utan min vetskap. Boupptäckning har ej bestämt.Vad gör jagKan ni hjälpa mig. Jag är över 80 år.Klandra testamente eller..Ulla-britt VestermarkTel 013 392057ase@falkgarden.se Genom Aase Gustafsson
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det första jag kan konstatera är att särbon inte har någon juridisk rätt till kvarlåtenskapen såvida de inte varit gifta eller det funnits ett testamente där hon ingick.

Huvudregeln enligt ÄrvdB 10:1 är att ett testamente ska upprättas skriftligt med 2 vittnen som ska närvara när testatorn skriver testamentet och sedan skriva under densamma. Formkraven är alltså inte uppfyllda om dottern och hennes pojkvän tog med ett testamente som de själva skrivit och som brodern sedan skrivit under. Skulle de påstå att brodern skrivit testamentet kan det ändå ogiltigförklaras enligt ÄrvdB 13:3 som stadgar att om någon missbrukat testatorns oförstånd, viljesvaghet eller beroendeställning, är testamentet inte giltigt. Här är det fråga om en person som ligger på din dödsbädd och beroende på hans form vid det tillfället kan testamentet ogiltigförklaras.

Vad gäller testamentet från fd hustruns son så gäller samma sak. Om han skrev under det strax innan han gick bort så kan även där förutsättningarna för ÄrvdB 13:3 vara uppfyllda. Vidare finns inga uppgifter om några vittnen skrivit under detta testamente eller inte så även här kan det vara fråga om att formkraven inte är uppfyllda.

Hoppas det svarar på din fråga!

Sanna Parkan
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2948)
2021-10-11 Vad gör man om någon vägrar lämna tillbaks ens testamente?
2021-10-10 Går det att testamentera direkt till förmån för syskonbarn?
2021-10-09 Kan testamente ge olika barn olika arvslotter?
2021-10-09 Kan man flera skicka in en klandertalan tillsammans?

Alla besvarade frågor (96356)