FrågaOFFENTLIG RÄTTMyndigheter05/12/2021

Giltiga intygsgivare vid passansökan

Jag ska göra förnyelse av pass i Sverige. Är född i Sverige och svensk medborgare.

Nu kräver de vittne som ska styrka min id ( detta för att även mitt svenska id gått ut)

Jag har tagit med mig min myndiga Brorsson. Min bror kunde ej komma in.

Jag åkte tillbaka till italien nästföljande morgon för jag bor sedan några år.

De har nu avslagit min ansökan som jag redan betalt plus att jag betalt ett tillfälligt pass för att ta mig upp ( 1700 + 400 sek )

Jag står nu utan pass och de kräver att jag kommer in I STOCKHOLM I PERSON med min bror för att det ska gälla.

Är det verkligen inte möjligt att få igenom ett pass som svensk medborgare med Brorsson som vittne ?

Lawline svarar

Hej,

tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

När man ansöker om nytt pass eller nationellt id-kort måste man kunna legitimera sig med giltig id-handling. Om man saknar giltig id-handling kan man i stället låta någon annan intyga sin identitet. Den som följer med måste uppfylla kraven för godkänd intygsgivare och kunna visa upp giltig id-handling (6 § Passlagen). Enligt 7§ Passlagen kan en passansökan avslås om bestämmelserna i 6 § inte har iakttagits och sökanden inte har följt uppmaningen att avhjälpa bristen.

Det krävs alltså att du själv identifierar dig, alternativt att någon annan identifierar dig. Godkända intygsgivare är:

Make, maka, registrerad partner eller sambo enligt 1 § första stycket i sambolagen (2003:376)FörälderMor- eller farförälderMyndigt barn eller myndigt barnbarnMyndigt syskonVårdnadshavareFamiljehemsförälderGod manArbetsgivare eller behörig arbetsgivarrepresentant (minst ett års anställningstid)Anställd vid kommunal eller statlig myndighet som har en yrkesmässig relation till sökanden, exempelvis en polis i tjänst som utreder dig.


Som svar på din fråga är det alltså inte tillräckligt att din brorson intyger din identitet, utan det måste vara en godkänd intygsgivare, du kan läsa mer om detta här:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/pass-och-nationellt-id-kort/godkanda-intygsgivare/

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänlig hälsning

Anna von FircksRådgivare