Giltig fullmakt

2015-07-23 i AVTALSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag undrar om det är möjligt att utställa och skriva under en fullmakt online? Om ja, vad krävs isåfall för att göra fullmakten giltig? räcker personnummer och att man fyller i ett formulär eller måste man ha mobiltbankid för att digitalt skriva under? Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för din fråga.

Bestämmelserkring fullmakter och hur de upprättas finns i 2 kap avtalslagen (AvtL här).

Huvudregelnär att det inte finns några formkrav alls för hur en fullmakt ska upprättas. Enfullmakt kan upprättas både muntligen och skriftligen, där bådadera är likagiltiga. Vid överlåtelse av fast egendom finns dock undantagskrav på attfullmakten är skriftlig, se 27 § st 2 AvtL.

Urbevishänseende vid en eventuell tvist är det däremot att rekommendera attfullmakten görs skriftlig samt att den undertecknas och bevittnas. Det är dåbra om det klart framgår vem som är fullmaktsgivare och fullmäktig, dettavartill personnummer och namn på parterna är lämpligt att anföra. Attrekommendera är också att införa information om fullmaktens omfattning och eventuelltdennas giltighetstid,

Mensom sagt, i lagen finns det inga formkrav för hur en giltig fullmakt ska se ut. Däremot om det uppstår någon framtida tvist om vad fullmakten omfattar är detsåklart att föredra att den då är tydlig och finns skriftlig.

Jaghoppas att du känner dig nöjd med svaret.
Haen bra sommar.

Medvänlig hälsning

Anna Pieschl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1393)
2021-04-28 Kan jag bli ansvarig för fel som fullmäktig?
2021-04-27 Vad händer med min makes leasingavtal vid hans dödsfall?
2021-04-11 Ändra en fakturakopia
2021-04-09 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka pengar som tillhör mig?

Alla besvarade frågor (92074)