Giftorättsgods vid äktenskapsskillnad

2015-04-20 i Bodelning
FRÅGA
Hej, Jag och min man gifte oss 2012, men har bott tillsammans sedan 2011. Tillsammans köpte vi en ny lägenhet vilket vi bor i och delar på alla kostnader, men min man har 3 andra lägenheter sedan innan vilka är uthyrda (Bostadsrätter). Vi har inte skrivit på något äktenskapsförord.Vad är det som gäller för oss vid eventuellt bodelning nu när han vill begära skiljmässa? Sammanlagt så har vi bott ihop i 3 år.Räknas hans andra lägenheter som enskilda då de står på honom?Tack på förhand
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Bodelning ska ske när ett äktenskap upplöses, se Äktenskapsbalken (ÄktB) 9 kap. 1§. Ett äktenskap kan bland annat upplösas genom äktenskapsskillnad, se ÄktB 5 kap. 1§.

Huvudregeln, som återfinns i ÄktB 10 kap. 1§, är att all egendom som utgör giftorättsgods ska ingå i bodelningen. Vad som utgör giftorättsgods respektive enskild egendom framgår av ÄktB 7 kap. 1-2§§. Ingenting i frågan tyder på att din makes andra bostadsrätter skulle utgöra enskild egendom, vilket innebär att de då utgör giftorättsgods och således skall ingå i bodelningen.

Hur era andelar i boet beräknas framgår bland annat av ÄktB 11 kap. 1-3§§ som i princip säger att ert respektive giftorättsgods, efter skuldavräkning, ska läggas samman och delas på två.

I ÄktB 12 kap. 1§ finns en regel om jämkning vid bodelning i vissa fall, bland annat då likadelning är oskälig med hänsyn till äktenskapets längd, makarnas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Om en likadelning ses som oskälig kan rätten, på begäran från den rikare maken, välja att inte dela giftorättsgodset i två lika stora delar.

I ert fall har äktenskapet varat i tre år (året som sambos räknas alltså in i äktenskapstiden). Gränsen mellan ett kortvarigt och ett långvarigt äktenskap går typiskt sett vid fem års längd. Därmed finns en risk att rätten anser att det vore oskäligt att dela giftorättsgodset i två lika stora delar, särskilt om det är en betydande storleksskillnad på era respektive giftorättsgods.

Om jämkningsregeln blir tillämplig är det troligt att bara 60% av ert respektive giftorättsgods ingår i bodelningen och att varje make får behålla 40% själv. Detta framgår av ett avgörande från HD (NJA 1998 s. 467).

Viktor Wihlstrand
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2555)
2020-07-03 Hur räknar vi ut bodelningslikviden vid partiell bodelning?
2020-07-01 Bodelning när ena maken har ett lån
2020-06-30 När man inte kommer överens under bodelningen
2020-06-30 Är en gåva enskild egendom?

Alla besvarade frågor (81749)