Giftorättsgods till enskild egendom

FRÅGA
HejKan jag sälja ett hus till min dotter och hävda att det är enskild egendom? Hon är gift och har gemensam ekonomi med sin man. Jag säljer det för en billigare penning än värdet.
SVAR

Hej,

Vad roligt att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns olika sätt att göra egendom enskild:

föreskrift i ett äktenskapsförord som makarna upprättatvillkor i ett testamentevillkor av givaren i samband med en gåva från någon annan än den andre makenvillkor för försäkringsersättning enligt ett förmånstagarförordnande av någon annan än den andre maken.

Förutom de nu uppräknade sätten finns inga andra sätt att göra en makes egendom enskild.

Eftersom du ska sälja huset och inte ge bort det som gåva går det inte att villkora om att huset ska vara enskild egendom i samband med gåva. Det enda sättet blir därmed att din dotter skriver ett äktenskapsförord där det står att huset ska vara hennes enskilda egendom. Detta innebär att husets värde inte kommer att delas mellan henne och hennes man i en framtida bodelning (ÄktB 10 kap 1 §). För att ett äktenskapsförord ska vara giltigt så krävs det att det är skriftligt, samt att det är undertecknat av båda två. Äktenskapsförordet är sedan giltigt från den dag det skickas in till Skatteverket (ÄktB 7 kap 3 §). Det är viktigt att äktenskapsförordet är tydligt, så att inget rum för tolkningar kan ges.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1218)
2021-04-18 Enskild egendom, samägande och lottläggning
2021-04-17 Fråga om upprättande av äktenskapsförord
2021-04-17 Kan en make kräva att få del av värdeökning på en lägenhet som den andra maken äger vid försäljning?
2021-04-13 Tolkning av äktenskapsförord

Alla besvarade frågor (91307)