Giftorättsgods och enskild egendom

FRÅGA
HejMin man står som ensam ägare till vårt hus. Vi har tre lån och summan är totalt ca 2 milj. Jag står med på lån för ca 1,5 milj. Jag betalat ränta för alla tre lån. Amorterar gör vi inte. Jag har inte tänkt så mycket på detta innan men vad innebär det egentligen. Jag har ju lån och betalar för lån på ett hus jag inte egentligen äger. Fast vi är gifta. Två gemensamma barn. Är detta dumt? Hur tänker ni och vad rekommenderar ni?MvhXX
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Bestämmelserna som blir aktuella för din fråga finns i äktenskapsbalken (ÄktB).

Svaret på din fråga beror på om huset är giftorättsgods eller enskild egendom. Eftersom jag inte vet vilken av dessa huset är så kommer jag dela upp mitt svar i två delar, en för giftorättsgods och en för enskild egendom.

Giftorättsgods

Som utgångspunkt är en makes egendom giftorättsgods, detta innebär att denna egendom ska tas med vid en bodelning, ÄktB 7 kap 1 §. Vid en bodelning delar makarna lika på allt giftorättsgods, ÄktB 10 kap 1 §. I det fall huset som din makes äger är giftorättsgods har du alltså lika stor rätt till värdet av huset som han har vid en bodelning på grund av skilsmässa eller om en av er går bort.
Äktenskapsbalken ger generellt ett bra skydd för gifta genom att utgångspunkten är att makarna äger allt tillsammans (även om exempelvis den ena maken har betalat för bostaden). Vid en eventuell bodelning innebär detta att ni ska dela lika på värdet av huset samt de lån som hänför sig till egendom som är giftorättsgods (exempelvis huset).

Om huset är giftorättsgods och huset utgör er gemensamma bostad så får din make inte får hyra ut, sälja eller pantsätta er bostad utan ditt samtycke, ÄktB 7 kap 4 och 5 §§.

Enskild egendom

Huset kan även vara din makes enskilda egendom om ni har avtalat om detta i ett äktenskapsförord eller om han exempelvis har fått huset genom arv, testamente eller gåva med ett uttryckligt (skriftligt) villkor att huset ska vara hans enskilda egendom, ÄktB 7 kap 2 §. Om huset är enskild egendom så innebär det att huset inte behöver tas med i en eventuell bodelning, du har då inte rätt att ta del av halva värdet av huset.

Om huset är enskild egendom så kan din man utan ditt samtycke sälja, hyra ut eller pantsätta er bostad, ÄktB 7 kap 5 §.

Sammanfattning

Svaret och min rekommendation beror alltså på om huset utgör giftorättsgods eller enskild egendom. Om det är giftorättsgods så ser jag inga problem i att du har en del av lånen eftersom ni vid en eventuell bodelning ändå kommer att dela lika på både lånen och värdet av huset.

Om huset utgör din makes enskilda egendom kan det finnas anledning att se över de lån du betalar eftersom du inte kommer ha rätt till halva värdet av huset vid en bodelning.

Jag önskar dig lycka till och hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Louise Bergstrand
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1289)
2022-01-27 Kan en göra en andel av bostad till enskild egendom?
2022-01-13 Avtala bort giftorätten
2022-01-10 Kan man köpa en lägenhet utan att få godkännande från sin man?
2021-12-31 Hur gifter man sig i Sverige?

Alla besvarade frågor (98676)