Giftorättsgods och avtal mellan makar

FRÅGA
Hej, jag har en liten undran över ägodelar vid giftermål. Min man har jätte mycket skulder och vi har skrivit äktenskapsförord. Jag äger en bil sen innan och jag betalar allt förutom att vi delar på bensinen. Jag betalar alltså skatt, försäkring, service och min man hjälper inte till kan jag då neka honom att andvända den?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

I ert fall har det betydelse vad ni angett i äktenskapsförordet. Om ni där har uppgivit något angående vem som har rätt till bilen så ska det naturligtvis gälla. I det fallet att ni inte uppgett något särskilt där så gäller att bilen är giftorättsgods, detta enligt Äktenskapsbalken, kap 7 1 §. Så länge det inte är enskild egendom så är det alltså giftorättsgods. Enskild egendom är det framförallt, enligt kap 7 2 § i lagen, om exempelvis det avtalats mellan er att det ska vara det, du fått bilen genom arv, testamente eller liknande. Om så inte är fallet avseende bilen så är det giftorättsgods vilket innebär att ni har lika stor rätt till bilen, ni äger den alltså till hälften var och därmed har båda rätt att använda den.

I ditt fall skulle jag rekommendera att skriftligen avtala om vad som ska gälla mellan er. Exempelvis att din man inte ska ha rätt att använda bilen om han inte betalar sin egen del av bilens kostnader, eller liknande. Dessa förhållanden regleras alltså inte i lag, utan ni kommer tillsammans överens om vad som ska gälla mellan er. Det är av vikt att skriftligen avtala om detta och alltså inte endast muntligen. Detta då det kan vara svårt att bevisa för dig i ett senare skede att ni bestämt detta, om ni avtalat om det muntligen.

Hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Catharina Danielsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll