Giftorättsgods eller enskild egendom

FRÅGA
Hej! Min man ägde vårt hus när vi träffades. Det har renoverats helt av oss båda under åren. Vi är nu gifta sedan några år tillbaka och häromdagen funderade vi över hur ägorätten av huset ser ut. Min man säger att genom vårt giftemål är huset också mitt juridiskt eftersom vi inte skrev något äktenskapsförord om saken. Jag hävdar att han sett för mycket på dålig film och menar att jag står utan bostad om vi skiljer oss. Borde vi skriva något avtal om vi vill att vi båda skall stå som ägare?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga jag ska försöka besvara den så gott jag kan!

Vad som är viktigt att hålla isär när det kommer till giftemål är giftorättsgods och enskild egendom. Allt ni båda köpt före och under äktenskapet är giftorättsgods så länge det inte är enskild egendom enligt 7 kap 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) som du finner Här. Viktigt blir därför att reda ut vad som är enskild egendom i ett giftemål, vad som är enskild egendom stadgas i 7:2 ÄktB. De viktigaste punkterna är de förstnämnda, dvs p1) enskild egendom är egendom som ni har skrivit i ett äktenskapsförord att egendomen ska vara enskild och p2-3) egendom som make fått i gåva eller arv med förbehåll att egendomen ska vara enskild. Observera dock även 5p som anger att vad som trätt istället för enskild egendom också blir enskild egendom. Det som menas med detta är att om din make ärvt pengar med förbehåll att pengarna ska vara enskild egendom och sedan för precis dessa pengar har köpt huset är huset enskild egendom. Har däremot din make köpt bostaden för hans egna pengar som han tillexempel har tjänat på sitt arbete eller pengar han fått genom gåva/arv utan förbehåll att pengarna ska var enskild egendom är alltså bostaden giftorättsgods och vid en eventuell skilsmässa delar ni på Värdet av bostaden. Vem av er som sedan tar huset och köper ut den andra är en sak ni löser vid skilsmässan.

För dig innebär detta att du inte behöver skriva något äktenskapsförord, så länge inte din make har fått huset genom arv eller liknande med förbehållet att det ska vara hans enskilda egendom.

Hoppas det var svar nog på din fråga.

Vänliga hälsningar

Eric Brinck
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll