Giftorättsgods - bostadsrätt

FRÅGA
Efter att ha varit sambo i 14 år (2015), har vi gift oss. Vi flyttade ihop 2002 samtidigt som jag köpte en lägenhet.Blir min maka automatiskt hälften delägare i lägenheten, enligt giftorättslagen. Eller måste vi upprätta någon form av dokument?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Huvudregeln enligt 7 kap. 1§ Äktenskapsbalk (1987:230) föreskriver att en makes egendom är giftorättsgods i den mån den inte är enskild egendom. Din maka blir dock inte delägare i lägenheten per automatik utan hon har endast giftorätt i egendomen.

Vill du att hon ska bli delägare till lägenheten, kan ni åstadkomma detta genom att upprätta ett gåvobrev.

Om ni vill kan ni ta hjälp av vår avtalstjänst (klicka här) för att upprätta en juridisk korrekt gåvohandling.

Nicole Cai
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1120)
2020-08-09 Göra all egendom till enskild men vi vill ärva från varandra
2020-08-07 Kan jag göra en vinst till enskild egendom?
2020-08-03 Blir makar automatiskt samägare till lån om de gifter sig?
2020-08-03 Vilken egendom ska beräknas som vår enskilda?

Alla besvarade frågor (82671)