Gifta sig med utländsk medborgare i Sverige

FRÅGA
Skall gifta mig med en utländsk medborgare från uganda.behover hon nogra särskildaPapper frånHennes hemland kommer snart på besök
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Innan en vigsel i Sverige måste en ansökan om hindersprövning göras hos Skatteverket, se 1 kap. 1 § 1 st. lag om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmyndarskap. Hindersprövningen innebär att de blivande makarna måste vara över 18 år, de får inte vara nära släkt med varandra och inte redan vara gifta/ingått registrerat partneräktenskap. Ni ansöker om hindersprövning genom att fylla i Skatteverkets blankett SKV 7880 och skicka eller lämna den till Skatteverket.

Jag tolkar din fråga som att din blivande fru inte är svensk medborgare och inte är folkbokförd i Sverige. I samband med en ansökan om hindersprövning måste hon således besöka ett av skatteverkets servicekontor för att styrka sin identitet med ett pass. Du kan läsa mer om detta och även hitta ditt närmaste servicekontor på skatteverkets hemsida, genom att klicka här.

Vidare måste din blivande fru, om hon inte är folkbokförd i Sverige, lämna ett intyg till Skatteverket där hennes civilstånd framgår. Intyget ska i första hand vara utfärdat av en behörig myndighet i det land där hon bor nu och i andra hand av en behörig myndighet i det land där hon är medborgare. Intyget får vara högst 4 månader gammalt.

De papper din blivande fru kan behöva från hemlandet är alltså ett intyg om hennes civilstånd, resten sker i Sverige. När ovanstående krav är uppfyllda och hindersprövningen är klar får ni ett intyg om hindersprövning och ett vigselintyg av Skatteverket. Dessa ska sedan lämnas till vigselförrättaren.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning.

Med vänliga hälsningar,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Äktenskap och äktenskapsförord (1030)
2019-12-04 Kan ett hus utomlands stå på båda makar, och ändå vara enskild egendom vid skilsmässa?
2019-12-04 Ansvarar den ena maken för den andra makens skulder?
2019-11-30 Är jag skyldig att betala min makes skulder?
2019-11-29 Vad innebär ett äktenskapsförord?

Alla besvarade frågor (75291)