Gift enligt utländsk lag

Jag undrar vad det finns för överenskommelser mellan Senegal o Sverige när det gäller äktenskap ingånget i Senegal men inte är registrerat i Sverige.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det finns inget särskilt avtal om man gift sig i Senegal, men det finns dock en lag som reglerar just om man gift sig enligt utländsk lag. Reglerna finns i Lag om vissa internationella rättsförhållande rörande äktenskap och förmynderskap. Det framkommer inte tydligt av din fråga vad det är du undrar över, men jag tolkar det som att du undrar över om äktenskapet blir giltigt i Sverige om man gift sig i Senegal.

Är giftermålet giltigt i Sverige?
Detta kan vi då se i 1 kap. 7 § i den nämnda lagen, för att äktenskapet som ingåtts enligt utländsk lag ska anses giltigt i Sverige så ska det vara giltigt i den stat där det ingicks. Detta betyder egentligen att om giftermålet är giltigt i Senegal ska det som huvudregel erkännas som äktenskap i Sverige också.

Hade personerna olika medborgarskap?
Om personerna som ingår äktenskap har olika medborgarskap finns ytterligare bestämmelser i 1 kap. 7 § 2 st. Kravet säger då att äktenskapet ska gälla i båda länderna för att anses som ett giltigt äktenskap. Om exempelvis en av personerna var svensk medborgare ska man därför kolla om det finns äktenskapshinder, vilket det finns mer information kring i 2 kap. Äktenskapsbalken.

För att det ska vara giltigt ska det inte finnas några äktenskapshinder eller andra bestämmelser som gör att äktenskapet inte anses giltigt. Äktenskapet ska vara giltigt i båda länderna i sådana fall.

När erkänns det inte?
Detta kan du se i 1 kap. 8a § som säger att ett äktenskap som ingåtts enligt utländsk lag inte erkänns i Sverige om det skulle funnits hinder mot äktenskapet enligt svensk lag vid tidpunkten för äktenskapets ingående och om minst en av parterna var svensk medborgare. Även om det är sannolikt att det ingått under tvång eller en av parterna inte var närvarande vid äktenskapets ingående.

Jag är inte säker på att detta var det du undrade över, men jag hoppas det gav svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig med ännu en fråga om det var något annat du undrade över.
Caroline LarssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Familjerätt och Äktenskap och äktenskapsförord? Vi hjälper dig till fast pris!

Äktenskapsförord1995 kr

Upprättande av äktenskapsförord som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 15 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning