Genkäromål kan yrkas direkt i svaromålet vid familjerättsliga mål

2017-07-08 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Om min ex sambo stämmer mig på umgänget av våra barn (han vill ha växelvis och jag vill att han har varannan helg utifrån barnens bästa), behöver jag också lägga in om stämning då jag vill ha ensam vårdnad och begränsat umgänge helst med kontaktperson närvarande. Eller kan jag avvakta hans stämning? Alltså behöver båda parter stämma varandra om vi har olika önskemål eller räcker det med att den ena parten stämmer och sedan är processen i gång.
SVAR

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Regler angående processen i domstol vid civilprocess återfinns i rättegångsbalken, RB. I familjerättsliga mål finns även bestämmelser om processen i föräldrabalken, FB (6 kap 17 § FB).

Huvudregeln enligt 13 kap. 4 § RB är att talan väcks genom stämning, OM inget annat är stadgat. I familjerättsliga mål finns det ett undantag som tillåter svarande att framföra egna yrkanden om boende och umgänge i svaromålet (om du vill veta vad som ska ingå i svaromålet se42 kap 7 § 1 st. RB). Alltså istället för att du ska behöva väcka ett genkäromål (talan som svaranden i ett mål väcker mot den som är kärande och där båda målen kan handläggas gemensamt) så kan du direkt i svaromålet framföra ditt yrkande (jfr. RH 2004:69).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella Vasiliou
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1176)
2021-07-28 Utvidgning av åtal.
2021-07-28 Får ett utvidgande av åtal ske under slutpläderingen?
2021-07-26 Hur går en rättegång till
2021-06-30 Hur man kan ansöka om särskild handräckning vid olovlig besittningsrubbning

Alla besvarade frågor (94351)