FrågaPROCESSRÄTTÖvrigt08/07/2017

Genkäromål kan yrkas direkt i svaromålet vid familjerättsliga mål

Om min ex sambo stämmer mig på umgänget av våra barn (han vill ha växelvis och jag vill att han har varannan helg utifrån barnens bästa), behöver jag också lägga in om stämning då jag vill ha ensam vårdnad och begränsat umgänge helst med kontaktperson närvarande. Eller kan jag avvakta hans stämning? Alltså behöver båda parter stämma varandra om vi har olika önskemål eller räcker det med att den ena parten stämmer och sedan är processen i gång.

Lawline svarar

Hej! Tack för att du vände dig till Lawline med din fråga.

Regler angående processen i domstol vid civilprocess återfinns i rättegångsbalken, RB. I familjerättsliga mål finns även bestämmelser om processen i föräldrabalken, FB (6 kap 17 § FB).

Huvudregeln enligt 13 kap. 4 § RB är att talan väcks genom stämning, OM inget annat är stadgat. I familjerättsliga mål finns det ett undantag som tillåter svarande att framföra egna yrkanden om boende och umgänge i svaromålet (om du vill veta vad som ska ingå i svaromålet se42 kap 7 § 1 st. RB). Alltså istället för att du ska behöva väcka ett genkäromål (talan som svaranden i ett mål väcker mot den som är kärande och där båda målen kan handläggas gemensamt) så kan du direkt i svaromålet framföra ditt yrkande (jfr. RH 2004:69).

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Isabella VasiliouRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Processrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo