Genkäromål i svaromål

2016-09-18 i PROCESSRÄTT
FRÅGA
Jag har blivit stämd gällande en utökning av barnets boende. Då samarbetet inte fungerar vill jag göra en motpartstämning gällande vårdnad. Kan jag göra detta i svaromålet eller måste jag då inge en egen stämning?MVh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om domstolsprocess återfinns i rättegångsbalken; nedan RB, se här. Processbestämmelser rörande familjemål återfinns även i föräldrabalken.

Huvudregeln är att talan väcks genom stämning, se 13 kap. 4 § RB. Enligt huvudregeln måste du alltså framställa det egna yrkandet i en egen stämning. Det finns däremot ett undantag när det gäller familjemål. I familjemål är det tillåtet att framföra egna yrkanden om boende och umgänge i sitt svaromål, jfr RH 2004:69. Du kan alltså framföra det egna yrkandet i ditt svaromål.

Jag ber om ursäkt för mitt tidigare svar, det var inte helt korrekt.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga!
Vänligen

Jonas Tärnroth
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1061)
2020-09-20 Arbeta inom grundskola efter bötesbrott
2020-09-19 Kan man neka drogtest?
2020-09-19 Vad händer när åklagaren överklagar till hovrätten?
2020-09-18 Kan en huvudförhandling skjutas upp i tiotals år?

Alla besvarade frågor (84212)